תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: אדם וגורלו בספרות החכמה

נושא בחירה: אדם וגורלו בספרות החכמה

ספר פרקי הנושא כתובים מקראיים
משלי 1. יתרון החכמה לחיי יום - יום משלי : משלי פרק א' פסוקים 1 – 7, משלי פרק י' פסוקים 1 - 7/
איוב 2. איוב – סיפור המסגרת איוב : איוב פרק א' איוב פרק ב', איוב פרק מ"ב פסוקים 7 - 17
3. נאום הפתיחה – איוב מקלל את יומו איוב: איוב פרק ג'
4. ויכוח עם הרעים איוב: איוב פרק ד' פסוקים 1 – 9 ; 17 – 19, איוב פרק ז'
5. מענה אלוהים ותגובת איוב איוב : איוב פרק כ"ח, איוב פרק ל"ח פסוקים 1 – 15, איוב פרק מ"ב פסוקים 1 - 6
קוהלת 6. חוקיות מהלכו של העולם קוהלת: קוהלת פרק א' פסוקים 1 – 11
7. מה יתרון לאדם בכל עמלו? קוהלת: קוהלת פרק ב' פסוקים 4 – 16 ; 24 – 26
8. לכל זמן ועת לכל חפץ קוהלת: קוהלת פרק ג'


הערות לנושא הבחירה: אדם וגורלו בספרות החכמה עריכה

מורים המעוניינים בהעשרת הנושא יכולים לעיין ביצירות אלה:

  • אהלל את אדון החכמה, בתוך ש. שפרה ויעקב קליין, בימים הרחוקים ההם, אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, עם עובד, תל אביב, 1996, עמ' 544 – 563 .
  • יצר לב האדם רע מנעוריו: התיאודיציה הבבלית, שם, עמ' 564 – 575.
  • עבד הגד מה טוב – דו שיח פסימי בין עבד לאדוניו, שם, 576 - 580.