GIMP/מילון מונחים

שיפור חדות תמונה GIMP
מילון מונחים
תוכן לפי סדר אלף-בית

דף זה משמש כרגע גם להסבר מונחים ספציפיים לגימפ, וגם לציון מונחים מקצועיים שחסר עבורם תרגום הולם לעברית במדריך זה.


אזור בחירה, אזור בחירה פעיל

עריכה

אזור בחירה הוא אזור שסומן עבור פעולה כלשהי. אזור בחירה פעיל מציין את החלק בתמונה שנמצא במצב פעיל עבור אותו כלי או נבצע פעולה, אזור זה יושפע ממנה. למשל, אם ניקח את כלי בחירת המרובעים ונסמן מלבן בתוך התמונה שלנו, ואז ניקח את מברשת הצבע ו"נקשקש" על כל שטח התמונה, הקשקוש יתקיים רק בתוך אזור המלבן, שהיה בזמן הפעולה שלנו אזור הבחירה הפעיל. אזור פעיל עשוי להתייחס לצורה, לשטח, לשכבה כולה או לערוץ צבע וכו'. אזור בחירה פעיל שהוא צורה בתמונה מסומן לרוב ע"י קו מקווקו מהבהב על היקפו.

הילת צבע (color cast)

עריכה

מונח שזקוק לתרגום לעברית, מופיע בדף GIMP/עקומות צבע.

דיאלוג

עריכה

דיאלוג בגימפ הוא השם לחלון ניהול אינטראקטיבי. דוגמה לדיאלוגים שימושיים מאוד הם דיאלוג שכבות , דיאלוג נתיבים, דיאלוג היסטוריה ו דיאלוג ערוצים . לרוב הדיאלוגים 2 מצבים: כחלון חפשי או כטאב בחלון ארגז הכלים.

עידון השתנות צבע (Dithering)

עריכה

ערוצי צבע

עריכה

קיימים שני סוגי ערוצים:

שכבה שהיא היטל שחור לבן של אחד מצבע היסוד של מודל הצביעה

עריכה

אילו ערוצים מסוג זה קיימים בתמונה תלוי מודל הצביעה שמשמש בתמונה זו: תמונה במודל צביעה RGB יכילו ערוצים עבור אדום ירוק וכחול. תמונה במודל צביעה [ https://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model CMYK] יכיל ערוצי סייאן, מג'נטה, צהוב ושחור. תמונה בשחור לבן תכיל רק ערוץ אפור.

שכבה מותאמת שיצר המשתמש

עריכה

שכבות מסוג זה הן שכבות בשחור לבן, משמשות לעתים קרובות לשמירת אזורי בחירה או מסכות

פיקסול

עריכה

מצב בו ערק איכות תמונה ירודה, או אפקט שהוסף בכוונה תחילה, התמונה אינה חלקה וניתן לראות בה הבדלי צבע ניכרים בין פיקסל לפיקסל.

פוסטריזציה

עריכה

אפקט דמוי "פוסטר", בו ניכר שהתמונה המקורים בעלת צבעוניות רבה יותר מהתמונה שבה קיימת פוסטריזציה.

הפורמט טבעי (Native)

עריכה

במדעי המחשב, הפורמט שיועד לשימוש ע"י תכנה מסוימת, כאשר התכנה נכתבה. פורמט זה מיועד לשמירה, פתיחה ועיבוד של קבצים בצורה הרצויה ביותר ע"י כותב התכנה.

פורמט משמר/פורמט בלתי משמר (lossless/lossy)

עריכה

במדעי המחשב, פורמט משמר מידע הוא פורמט שמאפשר כיווץ קבצי מחשב גדולים לקבצים קטנים יותר, בלי לאבד מידע. פורמט בלתי משמר הוא פורמט שמכווץ תוך השמטת חלק מהמידע שנחשב חשוב פחות. למשל, המרת תמונה מפורמט BMP ל JPG תגרום לאיבוד חלק מהמידע שבתמונה המקורית תוך הקטנה של גודל הקובץ.

פילטר (בהקשר של כלים בגימפ)

עריכה

הליך שניתן להפעיל על התמונה, שמייצר אפקט כלשהו בתוכנה.

קווים מנחים

עריכה

קווי רשת

עריכה

ריצוע צבע

עריכה

הפעלת עידון השתנות הצבע (Dithering) מפחיתה רצוע צבע לאורך אזורי השינוי, למשל לאורך גרדיאנט. אם ברצונך שהפעולה שאתה מבצע תכיל ריצוע, הפוך אפשרות זו לבלתי פעילה. עשה כן גם במקרה שהתוצאה חייבת להיות מדויקת במיוחד (מזיגת צבעים באה על חשבון איכות רזולוציה מרחבית).

שכבה

עריכה

שקיפות, אזור שקיפות

עריכה

פורמטים מסוימים של תמונות ממוחשבות מאפשרים שקיפות חלקית או מלאה של אזורי התמונה. יש דרכים רבות לציין ולשלוט בדרגת שקיפות התמונה בגימפ תוך כדי עריכה. דרגת השקיפות יכולה להיות דרך מסיכת שקיפות, שלא תשפיע על צבעוניות ההשכבה, דרך ערוץ אלפא פנימי של השכבה aעשוי לשנות את הדרך בה צבעוניות התמונה תישמר בזמן העבודה ולאחר מכן, וכו'. בכל מקום בו נושא השקיפות רלוונטי, הוסבר בגוף הטקסט במדריך זה, ככל שנגע לעניין. כיסוי מלא של הנושא הוא טכני מאוד ולכן יוסף למדריך זה בשלב מאוחר יותר של כתיבתו, אם בכלל.

שקיפות, תרגום

עריכה

באנגלית קיימות מס' מילים לציון שקיפות (Opacity, Transparency, Lucidity וכו'. ) התרגום המדויק של כל אחת מהן, למשל "אטום חלקית לאור" עבור Opaque , הוחלפו בגוף הטקסט לטובת קריאה זורמת ונוחה. במקומות בהם ההקשר עשוי להיות לא חד משמעי, או במקומות המתייחסים לשם של פונקציה, צורף בסוגריים המונח באנגלית.

תמונת אצבע

עריכה

באנגלית: Thumbnail Image.

מונחים באנגלית

עריכה

Gaussian blur

עריכה

A filter that blurs an image.

Gradient

עריכה
A smooth blend from one color to another. They come in various shapes, but the most common is the linear gradient.

פורמט בלתי משמר של תמונות מחשב.

פורמט משמר של תמונת מחשב

שיפור חדות תמונה GIMP
מילון מונחים
תוכן לפי סדר אלף-בית