GIMP/עקומות צבע

רמות צבע GIMP
עקומות צבע
טישטוש גאוסיאני

זהו כלי רב ערך ושימושי מאוד שיכול לחסוך זמן רב בהתאמות סכימות צבעים של תמונה וכן ליצור אפקטים מעניינים רבים.

כדי להפעילו יש לגשת לתפריט שבראש חלון התמונה (או להקליק עם עכבר ימני על התמונה ) ולבחור Tools > Colour Tools > Curves . פעולה זו תפתח את חלון העקומות. אם לא נפתח חלון, יש להקליק על התמונה עם הסמן. עד שנבחר כלי אחר כל הקלקה תגרום לפתיחת חלון העקומות.

במרכז החלון עקומת צבע בגרף עמודות המציג איזורים בהם קיימת צבעוניות רבה מצבע מסויים. מעל גרף זה רואים קו הניתן להזזה, שע"י הזזתו ניתן לשנות את דרגת הבהירות של הצבעוניות שמיוצגת ע"י העמודות באיזור זה של הגרף. ניתן לעבוד על הצבעוניות המלאה של התמונה או לבחור ערוץ צבע מסויים ע"י בחירה בכפתור "Value" שמציע אפשרויות אדום, ירוק, כחול וערוץ אלפא. ניתן בכל שלב לאפס את השינויים שעשינו בערוץ מסויים ע"י כפתור "Reset Channel" שמעל לגרף, או בתמונה כולה ע"י הכפתור "Reset" בתחתית החלון. בכלי זה התוצאה מוצגת תוך כדי עבודה על התמונה עצמה, אך לשם שמירה יש ללחוץ על כפתור "OK".

שימו לב! לשמירת העבודה יש ללחוץ על "OK" בתחתית חלון הכלי. סגירת החלון בצורה אחרת תגרום לאיפוס הצבעוניות, דבר שיכול לגרום לאבדן עבודה והשקעה רבים שאינם ניתנים לשיחזור בדיאלוג היסטוריית הפעולות!

דוגמה לשימוש בעריכת תמונה: אם לתמונה יש הצללת הדבקה ירוקה של איזור שהודבק ממקור אחר, פיתחו את כלי העקומות, בחרו עבודה על ערוץ הצבע הירוק והזיזו את העקומה קצת למטה, עד שההצללה תיעלם.

לעקומת הצבע שני מצבים: עקומה חלקה (smooth) ועקומה משוננת (jagged).

רמות צבע GIMP
עקומות צבע
טישטוש גאוסיאני