מדידה GIMP
מלל
הוספת גופנים

שימוש בסיסי

עריכה
 
הגדרות ברירת המחדל של כלי הוספת מלל.

  מקש קיצור: T

כלי זה מאפשר הכנסת מלל לתמונה או ציור. כאשר מפעילים את הכלי, הסמן נראה כמו סמן הכלי לבחירת מרובעים. סמנו בעזרתו את המרובע שבו תרצו להכניס מלל. הסימון יביא לפתיחת חלונית קטנה נפרדת (ראו עורך המלל ), בה תוכלו להזין את המלל, ואף לייבא טקסט מקובץ כפי שמוסבר בהמשך. הוסיפו מלל ולחצו על "Close". בדקו שהמרובע ממוקם כרצונכם, והתאימו אותו אם לא. כל הזנת מלל בגימפ מביא ליצירה של שכבת מלל. שכבה זו היא שכבה עם רקע שקוף, בגודל המרובע שהגדרנו. את המרובע הזה ניתן בקלות לשנות ולהזיז בכל שלב בהמשך, פשוט ע"י בחירת כלי המלל והפעלת שכבת המלל שנרצה לשנות.

המלל בכל שכבה הוא אחיד: באותו צבע, באותו גופן, גודל אות וכו'. אם נרצה לשנות צבע למשל, נצטרך להוסיף שכבת מלל נוספת.

בתמונה בצד שמאל מוצג מצב הגדרות ברירת המחדל של הכלי. הרשימה הבאה מספקת תיאור קצר של כל מה שקיים שם, ובהמשך יש פירוט.

 • גופן (Font) - בחירת גופן.
 • גודל (Size) - גודל הגופן לפי גובה.
 • גופן מרומז (Hinting) - מתאים את תוואי האות כדי לשפר את הקריאות של המלל כאשר האותיות קטנות.
 • אוטומציית גופן מרומז (Auto-hinter) - מנסה לחשב אוטומטית מידע גרפי של תוואי הגופן וצבעוניות הסביבה כדי לאפשר יתר קריאות באותיות קטנות.
 • החלקה (Antialiasing) - מספק החלקה של תוואי הגופן.
 • צבע גופן - בחירת צבע הגופן.
 • יישור (Justify) - מגדיר לאיזה כוון לישר את המלל.
 • הזחה (Indent) - מזיז את נקודת התחלת המלל משולי המרובע, במרחק קצוב כל לחיצה.
 • ריווח שורות (Line spacing) - מגדיר את גודל הרווח בין שורות המלל.
 • ריווח אותיות (Character spacing) - מגדיר את הרווח בין האותיות.
 • טקסט לאורך נתיב (Text along Path) - פורש את המלל לאורך הנתיב הפעיל בתמונה, אם קיים.
 • נתיב לפי טקסט (Path from Text) - יוצר נתיב בחירה מקו המתאר של המלל המסומן.

גופן

עריכה

בגימפ יש דרך יחידה לבחור את הגופן, והיא כאן.

הוספת גופנים

עריכה

ניתן להוסיף פונטים לגימפ, בד"כ ע"י הוספת הקבצים של הגופן המבוקש לספריית הגופנים של גימפ, ואז לחיצה על רענון תפריט הגופן, או הפעלה מחדש של גימפ.

שינוי תצוגת פונטים

עריכה

כדי לשנות את הדרך בה תפריט בחירת הגופן נראה, יש ללחוץ על צלמית בחירת הפונט. בתחתית תפריט הגלילה שנפתח קיימות כמה אפשרויות: החלפה בין תצוגה של רשימה שמית עם דוגמה לכל גופן, לתצוגה של טבלה של תווים בלבד, שמאפשרת בחירה מהירה של גופן לפי צורתו. כמו כן ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה המקדימה של הגופנים.

גודל

עריכה

שינוי גודל אות. ניתן לעשות זאת בשתי צורות: להקליד את הערך המספרי או לשנות גודל בעזרת החיצים שבצד. כמו כן אפשר לשנות את יחידת המידה של הגודל. ברירת המחדל היא פיקסלים, וגופן בגודל 18.

החלקה

עריכה

מעבד את הטקסט להצגה בתהליך שמייצר תוצאות עם צורה חלקה יותר ופחות פיקסול. :ראה | Antialiasing למידע נוסף

צבע גופן

עריכה

שינוי צבע הגופן. שינוי ההגדרה כאן לא ישנה את צבע המלל שכבר הוקלד. יש לבחור מחדש את המלל, לשנות את הצבע וללחוץ "OK".

יישור

עריכה

יישור המלל לפי האפשרויות הבאות:

 • Left justified - יישור לשמאל
 • Right justified - יישור לימין
 • Centered - יישור למרכז
 • Filled מילוי כל רוחב השורה ע"י ריווח אותיות אוטומטי.

הזחה

עריכה

שולט במרחק המלל משולי אזור הצגת הכתב. ברירת המחדל היא 0.0 פיקסלים.

ריווח שורות

עריכה

גודל הרווח בין השורות. ברירת המחדל מוצגת כ 0 אך המרחק הממשי אינו 0 והוא משתנה לפי פרמטרים של הגופן שבשימוש. ערכים שליליים אפשריים.

ריווח אותיות

עריכה

ריווח בין תווי הכתב. מתנהג כמו ריווח בין שורות, וגם כאן ערכים שליליים אפשריים.

מלל לאורך נתיב

עריכה

כדי להפעיל אפשרות זו יש ליצור קודם נתיב. אם קיימים מספר נתיבים בתמונה יש לבחור את הרצוי מבניהם בדיאלוג הנתיבים. כאשר הנתיב הרצוי פעיל, לחיצה על "Text along Path" תפרוש את המלל לאורך הנתיב, ותהפוך את קווי המתאר של האותיות לנתיב בפני עצמו.

נתיב לפי טקסט

עריכה

פונקציה שימושית מאוד ליצירת כתב מיוחד בתמונה. בחירת "Path from Text" גורמת ליצירת נתיב לאורך קווי המתאר של האותיות, וניתן לשנות את צורת האותיות ע"י שינוי מיקום העוגנים של נתיב זה, והוספת חדשים.

עורך המלל

עריכה
 
חלון עריכת המלל.

דיאלוג זה נפתח כאשר מסמנים אזור להזנת מלל. המלל שיוזן כאן יופיע ישירות בתמונה, בתור שכבת מלל נפרדת. אם האפשרות "Show Layer Boundary" (הצג גבולות שכבה) מסומנת בהגדרות שבתפריט "View" בראש חלון התמונה, גבולות שכבת המלל יודגשו במתאר שחור-צהוב. אפשר להזיז את מיקום שכבת המלל בעזרת כלי ההזזה אם מקליקים ישירות על המלל, או בעזרת כלי המלל עצמו, כאשר השכבה הזו פעילה. ברגע שמתחילים לכתוב, מופיעה שכבת מלל בדיאלוג השכבות. ניתן לערוך את הטקסט מחדש אחרי החלפת כלי ע"י בחירתו מחדש והפעלת השכבה הרצויה, והקלקה על אזור המלל. לאחר שמירת הקובץ ניתן לערוך את הטקסט רק אם הקובץ נשמר בפורמט הטבעי של גימפ - .xcf . להוספת תיבות מלל נוספות - יש להקליק על אזור שאינו שכבת מלל, וייפתח דיאלוג עריכת מלל חדש. דיאלוג עריכת המלל עצמו מציג את עורך המלל של גימפ, שבו ניתן מלבד הקלדה, לבצע את הפעולות הבאות:


 • פתיחת קובץ (Open) - טוען מלל מקובץ.
 • ניקוי (Clear) - מוחק את כל המלל בשכבה זו.
 • LTR - מיישר את המלל הנבחר משמאל לימין.
 • RTL - מיישר את המלל הנבחר מימין לשמאל.
 • השתמש בפונט שנבחר (Use selected font) - מאפשר לקבוע אם מלל מקובץ יוצג בגופן שמסומן בגימפ.

פתיחת קובץ

עריכה

ניתן להוסיף מלל מקבצים בפורמטים מסויימים, ע"י לחיצה על סמל התיקייה בחלון עורך המלל, ובחירת הקובץ. ניתן לפתוח מספר קבצים לאותו חלון מלל. כל פעולה כזו ניתנת לצפייה בחלון היסטוריית הפעולות וניתן לחזור אחורה ולבטלה.

לחיצה על הכפתור עם ציור המטאטא ימחק את כל המלל בחלון זה. כל פעולה כזו ניתנת לצפייה בחלון היסטוריית הפעולות וניתן לחזור אחורה ולבטלה.

LTR ו RTL

עריכה

LTR - המלל יוצג משמאל לימין, כמו ברוב השפות המערביות RTL - המלל יוצג מימין לשמאל, כמו שכותבים בעברית, ערבית וכמה שפות מזרחיות נוספות.

השתמש בגופן שנבחר

עריכה

כברירת מחדל כאשר פותחים מלל מקובץ, הגופן של הקובץ נבחר באופן אוטומטי. בחירת אפשרות זו תשאיר את הגופן כפי שנבחר בגימפ.

מדידה GIMP
מלל
הוספת גופנים