GIMP/מסכת טשטוש

פיקסול GIMP
מסכת טשטוש
סייר פרקטלי

מסנן מסכת הטשטוש נגיש מהתפריט הראשי תחת Filters > Enhance > Unsharp Mask.

חלון הפילטר מסכת טשטוש

מסיכת טשטוש משיגה תוצאות טובות יותר מאשר פילטר הטשטוש הסטנדרטי, ע"י חידוד סלקטיבי של גרסה מטושטשת. מסיכת הטשטוש נוטה להשאיר אזורים עם "רעש" בתמונה כפי שהיו. חידוד תמונה הוא אפקט שימושי ורצוי עבור תמונות מטושטשות וכן עבור תמונות שעברו שינויי גודל. יש לשים לב שגם כלי זה, כמו כל כלי לחידוד תמונה, ייצור הילה מסביב לקצוות של אזורי צבע, אם יוגדרו לו ערכים גבוהים מידיי.

שיפור חדות בסיסיעריכה

 
תמונה לפני שיפור חדות

מסיכת טשטוש מגבירה את החדות הנראית בתמונה ע"י הגברת ניגודיות בסביבת קצות אזורי צבע. כתמים כהים באזור בהיר יוכהו, וכתמים בהירים באזור כהה יובהרו.

 
אפקט מוגזם בכוונה של מסיכת הטשטוש. ערכים:. Radius: 8, Amount: 2, Threshold 0, Zoom 400%

הגדרות המסנןעריכה

  • Radius: רדיוס אזור הטשטוש לפני הפעלת הכלי. הגדרת ערך נמוך מאוד (1.0) ישיג תוצאות דומות מאוד לכלי החידוד הסטנדרטי של גימפ. הגדרת ערך גבוה יותר יסיר "רעשים" בתמונה, והגדרת ערך גבוהה מאוד ישיג אפקט דומה לכלי פוסטריזציה
  • Amount: כמות החידוד להפעלה על התמונה. ערך שימושי מלבד ערך ברירת המחדל הוא 0.35 , שבד"כ מספיק כדי לקבל חידוד מבלי לקבל הילת צבע מסביב לפינות בתמונה.
  • Threshold: שימושי כאשר עובדים עם תמונה שמכילה "רעש" רב. כדי להימנע מחידוד רעש אפשר להגדיל את הערך הזה.


פיקסול GIMP
מסכת טשטוש
סייר פרקטלי