פירוק תמונה GIMP
רמות צבע
עקומות צבע

זהו כלי שימושי וחזק לשליטה בגוון הצבע בתמונה. הוא מאפשר למשתמש בו דיוק רב יותר מכלי "Brightness-Contrast" , אך אינו מעניק שליטה מוחלטת כמו כלי עקומות הצבע "Curves".

רמות מקור

עריכה

רמות מקור שולטות בניגודיות התמונה. נקודות הקצה מבטאות את הנקודות שייצבעו בשחור ובלבן בתמונה. הכפתור שמסומן בציור של "טיפות עיניים" ליד השנתה מאפשר בחירת נקודות שחור ולבן בתמונה עצמה. נקודת האמצע יכולה לשמש לבחירת ערוץ גמא של התמונה. כלי זה יכול לשמש להדמיית קביעת "נקודה לבנה", תהליך שימושי להפקת תמונות באיכות טובה מתוך תמונות אחרות בשחור לבן, למשל הפקת הזו מתוך זו.


פירוק תמונה GIMP
רמות צבע
עקומות צבע