ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


ספרים אלה מתארים ומסבירים את Perl, שפת תכנות דינמית ברמה גבוהה, תכליתית, מפורשת. Perl ידועה בתחביר העשיר שלה באופן אידיומטי, בשימוש הנרחב שלה בביטויים רגולריים ובארכיון המודול הגדול CPAN.

תוכן

עריכה
==התחלה Perl==
תחילת העבודה


עורכים ו-IDE


התקנה והגדרה של פרל


תוכנית ראשונה
משתנים בסיסיים
Strings
מספרים
תגובות
תנאים
זרימת שליטה
הצהרות
מפעילים
משתנים
סוגי מידע
משתנים סקלרים
משתני מערך
משתני גיבוב
הפניות ומבני נתונים
קלט-פלט משתמש
פלט מתקדם
Filehandles
שינויי הצהרות
פונקציות
תוספות Perl 5.10
תרגילים

עוד Perl

עריכה
ביטויים רגולריים
אופרטורים של ביטוי רגולרי
הפניה לביטויים רגולריים
שימוש חוזר בקוד (מודולים)
אובייקטי פרל
מבנה וסגנון

ממשק פרל

עריכה
תכנות ממשק משתמש ושולחן עבודה
CPAN
שימוש בחשבון Bitcard
DBI - ממשק מסד נתונים של Perl

פיתוח אתרים

עריכה
CGI
FastCGI
mod_perl
HTML::Mason
HTTP::Engine
PSGI
Unicode UTF-8

פרל והלאה

עריכה
Perl 6
הוּמוֹר

קוד לדוגמה

עריכה
קוד דוגמה ראשון כדי להתחיל בעבודה
קוד דוגמה שני כדי להתחיל בעבודה

הפניה

עריכה
אינדקס מושג
הפניה לפונקציה
Keywords
כרטיסי עזר מהיר
מודולים שימושיים
אתרים

ספרים קשורים

עריכה
תכנות פרל 6
Apache/mod perl