PERL/תוכניות ראשונות

תוכנית hello worldב-Perl עריכה

Perl היא שפה מפורשת, דינמית, ופלטפורמה-חופשית פופולרית לתכנות. זוהי שפה רבת-תכליתית שניתן להשתמש בה למגוון רחב של יישומים, כולל פיתוח יישומים, תכנות רשת, ניתוח טקסט ועוד.

להלן כמה תוכניות ראשונות פשוטות שניתן להשתמש בהן כדי ללמוד את הבסיסים של Perl:

תוכנית "Hello, World!"

print "Hello, World!";