Visual Basic/הצהרות ופעולות בסיסיות/שימוש בטיימרים

מהו טיימר?

עריכה

טיימר הוא אחד מהפקדים המובנים, הוא נועד כדי לעשות פעולות מתוזמנות, בזמן מסויים. הסמל שלו הוא סמל של שעון, הוסיפו אותו ל - FORM.

המאפיינים החשובים של הטיימר הם ENABLED ו-INTERVAL.‏ ENABLED אומר האם הטיימר פועל או לא, וINTERVAL זה כל כמה זמן על הטיימר לבצע פעולה במילי-שניות.

אם נשים בENABLED = TRUE ובINTERVAL = 1000, אז כל 1000 מילי-שניות שזה כל שניה תתבצענה הפקודות שנכתוב. את הפקודות נכתוב בפרוצדורה של הטיימר:

private sub timer1_timer()
msgbox "hi"
end sub

הקוד הבא יציג הודעה עם הטקסט "HI" כל שניה, יש לציין שבמקרה הזה השנייה תיספר מרגע שלוחצים OK מכיוון שהודעת MSGBOX מקפיאה את הפורם שקורא לה.

והנה קוד שמשתמש בENABLED:

private sub timer1_timer()
msgbox "hi"
timer1.enabled = false
end sub

הקוד הזה מציג את ההודעה ומיד אחר כך מכבה את הטיימר, ז"א שתופיע הודעה פעם אחת שניה אחרי שנפעיל את הפרוייקט.

דוגמא לשימוש בINTERVAL:
נשים בINTERVAL = 5000
dim i as integer
private sub timer1_timer()
i=i+1
print i
timer1.interval = timer1.interval - 500
if timer1.interval <= 500 then
timer1.enabled = false
end if
end sub
הקוד מדפיס על הפורם 5 שניות מהפעלת הפרוייקט את המספר 1, 4.5 שניות אח"כ את המספר 2, 4 שניות אח"כ את המספר 3 וכו'. חייבים להפסיק את הטיימר כשהוא מגיע ל500 אחרת הINTERVAL ירד מתחת ל-0 וזה ייצור שגיאה.

הנה דוגמא מגניבה לשימוש בטיימר: שימו פקד IMAGE בצד שמאל של הפורם וטענו אליו תמונה, ושימו בINTERVAL של הטיימר נגיד 10.
private sub timer1_timer()
image1.left = image1.left + 50
end sub