Visual Basic/הצהרות ופעולות בסיסיות

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ספר זה נמצא עדיין בחיתוליו, ויש בו מעט תוכן, אם בכלל. כל תרומה שלכם לספר זה, קטנה ככל שתהא, תעזור מאוד!

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


Visual Basic 6.0
חלק זה מתאר מספר היבטים חשובים של Visual Basic. לא חובה לקרוא אותו לפי הסדר, אך הוא מסודר באופן הגיוני תוך התחשבות ברמת הקושי של הנושאים ובחשיבותם. כמו-כן, מספר פרקים בחלק זה דורשים שתקרא קודם פרקים קודמים יותר (במקרים כאלו יהיה כתוב במפורש בתחילת הפרק).

יש לקרוא את החלק הקודם - יסודות השימוש בשפה - לפני תחילת קריאת חלק זה.

עמוד זה מכיל תקציר של כל הנושאים הנלמדים בחלק זה. כדי לעבור לעמוד אשר מלמד על הנושא הרצוי, יש ללחוץ על הכותרת הרצויה.

טיימרים הם אובייקטים בלתי-נראים ב-Visual Basic, אשר שולחים פקודות למחשב בהפרשי-זמן קבועים. ניתן להשתמש בהם כדי למדוד זמן שעובר, או כדי לבצע פעולה מסוימת או בדיקה מסוימת כל כמה זמן. בפרק זה נלמד גם על מספר תכונות נוספות של Visual Basic הקשורות למדידת

עד עכשיו, בכל התוכנות שבנינו היה טופס (חלון) אחד עליו היו מונחים כל הפקדים שלנו. לפעמים, כאשר אנו יוצרים תוכנה, אנו רוצים להשתמש במספר טפסים שכל אחד מהם אחראי על מגוון תכונות אחרות של התוכנה. בפרק זה נלמד איך לעבוד עם מספר טפסים, ואיך ליצור מודולים אשר יכולים להעביר מידע בין הטפסים.

לולאות For הן מבנה-קוד אשר מאפשר לבצע פעולה או סדרת פעולות כלשהי מספר פעמים, כאשר בכל חזרה הלולאה משתמשת בערך אחר עבור הפעולות המבוצעות.

לולאות While ו-Until דומות מאוד ללולאות For, אך במקום לבצע פעולות עבור סדרה של ערכים שונים, הן מבצעות את הפעולות כל עוד תנאי מסויים מתקיים (While), או עד שמצב מסויים נוצר (Until).

Visual Basic כולל עורך תפריטים אשר מאפשר לנו להוסיף תפריטים לתוכנה שלנו, דוגמת התפריטים הנמצאים מתחת לפס-הכותרת של הדפדפן שלך. בפרק זה נלמד כיצד להשתמש בעורך זה.

תכונה חשובה של Visual Basic, כמו גם שפות תכנות רבות אחרות, היא היכולת ליצור סדרה של משתנים להם אותו שם, אך מספר סידורי אחר. יכולות זו, הנקראת מערך, מגבירה רבות את יכולותיהן של תוכנות רבות. בפרק זה נלמד כיצד להצהיר על מערכים של משתנים, איך להשתמש בהם ולשנות את הערכים שבהם, וכו'.

בדומה ליכולת ליצור מערך של משתנים, אנו יכולים גם ליצור מערך של אובייקטים בעלי שם זהה אך מספר סידורי שונה. מערכי-אובייקטים מאוד דומים למערכי משתנים מבחינות רבות, אך גם שונים מהם בכמה מובנים.

פקודת Select Case מאפשרת לנו לבחון משתנה מסויים, ולפעול בדרכים שונות על-פי ערכו. נלמד כיצד יש לכתוב את הפקודה, מהן כל התכונות שלה, ובאילו מקרים ניתן להשתמש בה.

בהליכים נתקלנו כבר פעמים רבות בעבר - כל חטיבת-קוד של מאורע מסויים היא למעשה הליך אשר מתבצע כאשר המאורע מתרחש. בפרק זה נלמד כיצד לכתוב הליכים שאינם מופעלים ישירות על-ידי מאורעות, איך לספק ערכים להליכים האלו, וכו'.

פונקציה היא סוג של הליך אשר, בנוסף לביצוע פקודות, גם שולח לתוכנה ערך מסויים בסיום הביצוע. בפרק זה נלמד על כתיבת פונקציות, כמו גם על מספר תכונות מתקדמות של הליכים, כמו היכולת לשלוח סדרה באורך בלתי-מוגבל של משתנים לתוך הליך.

הוספת תווית לקוד שלנו מאפשרת לנו לגרום לתוכנה לקפוץ משורת קוד אחת לאחרת. שימוש בתוויות אינו מקובל בעולם התכנות כיוון שהוא גורם לאי-סדר בקוד, כאשר התוכנה מבצעת את השורות לא-בהכרח לפי סדר כתיבתן, אך בכל זאת יש לתכונה זו מספר יתרונות חשובים.