מאפיינים נחוצים עריכה

  • href סוג: קישור (מחרוזת).

מאפיינים עריכה

  • id - סוג: ID.

תוכן עריכה

תג ריק - ללא תוכן.

אבות אפשריים עריכה

head.