אלמנט head הוא אלמנט חובה במסמך והוא צאצא של אלמנט html. באלמנט head נמצא כל התוכן שאינו מוצג למשתמש אלא יש בו מידע על המסמך.

מאפיינים עריכה

  • מאפייני שפה: lang, xml:lang, dir.
  • id - סוג: ID.
  • profile - סוג: קישור (מחרוזת).

תוכן עריכה

אלמנט title אחד - אלמנט חובה!

לא יותר מאלמנט base אחד. אלמנט רשות.

אפס או יותר רכיבי head.misc (רשות):

ביטוי רגלורי:

(head.misc, ((title, head.misc, (base, head.misc)?) | (base, head.misc, (title, head.misc))))

אבות אפשריים עריכה

האלמנט html בלבד.

דוגמה מינמלית עריכה

<head>
  <title>הכותרת שלי</title>
</head>


דוגמה כללית עריכה

<head xml:lang="en" lang="en">
  <title>My English Header</title>
  <meta ... />
  <link ... /> 
</head>