מאפיינים נחוצים

עריכה
  • alt סוג: טקסט (מחרוזת). ערך המאפיין הוא תיאור התמונה והוא יוצג בעת טעינת התמונה, ובדפדפנים שאינם תומכים בהצגת תמונות. כמו כן תיאור התמונה שימושי למנועי חיפוש, ולדפדפנים לעוורים.
  • src סוג: קישור (מחרוזת). ערך המאפיין הוא קישור לקובץ התמונה.

מאפיינים

עריכה

תוכן

עריכה

תג ריק - ללא תוכן.

אבות אפשריים

עריכה

קבוצת אבות 1: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dfn, dt, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, kbd, label, legend, p, q, samp, small, span, strong, sub, sup, tt, var
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, a, button, fieldset, object.