מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

אפס או יותר צאצאים מתוך הרשימה הבאה (תוכן רשות):

  • אלמנטים מסוג שורה:
  • אלמנטים מסוג שונות:

ליתר דיוק - ביטוי רגלורי:

(טקסט (#PCDATA) | p | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | div | ul | ol | dl | pre | hr | blockquote | address | fieldset | table | form | a | br | span | bdo | map | object | img | tt | i | b | big | small | em | strong | dfn | code | q | samp | kbd | var | cite | abbr | acronym | sub | sup | input | select | textarea | label | button | noscript | ins | del | script)*

אבות אפשריים עריכה

tr.