מאפיינים נחוצים עריכה

  • content סוג: מחרוזת.

מאפיינים עריכה

  • מאפייני שפה: lang, xml:lang, dir.
  • http-equiv - סוג: מחרוזת.
  • id - סוג: ID.
  • name - סוג: מחרוזת.
  • scheme - סוג: מחרוזת.

תוכן עריכה

תג ריק - ללא תוכן.

אבות אפשריים עריכה

head.