מאפיינים נחוצים

עריכה
  • content סוג: מחרוזת.

מאפיינים

עריכה
  • מאפייני שפה: lang, xml:lang, dir.
  • http-equiv - סוג: מחרוזת.
  • id - סוג: ID.
  • name - סוג: מחרוזת.
  • scheme - סוג: מחרוזת.

תוכן

עריכה

תג ריק - ללא תוכן.

אבות אפשריים

עריכה

head.