מאפיינים נחוצים

עריכה
  • type סוג: סוג תוכן (מחרוזת).
  • xml:space - עם ערך קבוע: 'preserve'

מאפיינים

עריכה
  • מאפייני שפה: lang, xml:lang, dir.
  • id - סוג: ID.
  • media - סוג: תיאור פריט מדיה (מחרוזת).
  • title - סוג: טקסט (מחרוזת).

תוכן

עריכה

ביטוי רגלורי:

(#PCDATA)

אבות אפשריים

עריכה

head.