מאפיינים נחוצים עריכה

  • type סוג: סוג תוכן (מחרוזת).
  • xml:space - עם ערך קבוע: 'preserve'

מאפיינים עריכה

  • מאפייני שפה: lang, xml:lang, dir.
  • id - סוג: ID.
  • media - סוג: תיאור פריט מדיה (מחרוזת).
  • title - סוג: טקסט (מחרוזת).

תוכן עריכה

ביטוי רגלורי:

(#PCDATA)

אבות אפשריים עריכה

head.