מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

אלמנט tr אחד לפחות או יותר.

ביטוי רגלורי:

(tr)+

אבות אפשריים עריכה

table.