מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

ביטוי רגלורי:

(th|td)+

אבות אפשריים עריכה

table, tbody, tfoot, thead.