מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

ביטוי רגלורי:

(#PCDATA)

אבות אפשריים עריכה

head.