אורדו/מילון/זמנים

זמנים

עריכה


בוקר - صُبح (סוּבְּח)


צהריים - دو پِہِر (דוֹ פֶּהֶר)


אחר הצהריים - سَہ پِہِر (סָה פֶּהֶר)


ערב - شام (שָׁאם)


לילה - رات (רָאת)


יום - دِن (דִין)


היום - آج (אָג')


עכשיו - ابهی (אָבּהִי)


אתמול - کَل (כָּל)


שבוע - ہَفْتَہ (הָפְתָה)


חודש - مَہینَہ (מָהִינָה)


שנה - سال (סָאל)