אורדו/מילון/משפחה

משפחה

עריכה


משפחה - فیمِلی (פָאמִילִי)


אב - باپ (בָּאפּ)


אבא - ابُّو / اَبَا (אָבְּבּוּ / אָבָּא)


אֵם - ماں (מָאן)


אמא - اَمِّی (אָמְמִי)


אח - بْهائی (בְּהָאי)


אחות - بِہْن (בֵּהְן)


סבא - دادا (דָאדָא)


סבתא - دادی (דָאדִי)


ילד - بَیْٹا (בָּיְתָּא)


ילדה - بَیْٹی (בָּיְתִּי)


בעל - شوہَر (שׁוֹהָר)


אישה (נשואה) - بیوی (בִּיווִי)


נכד - پُوتا (פּוֹתָא)