אנגלית/דקדוק/משפטי איחול, חרטה ותלונה

גם פה כמו בתנאים יש שלוש מצבים: עתיד הווה ועבר, אך פה זה קצת שונה במבחינת התחביר.

מילותעריכה

  • wish = הלוואי ש
  • if only = אם רק...
  • as if = as though = כאילו (משמש להקבלה)
  • Suppose ... = תאר לך ש.../שער בנפשך ש...
  • it's time... =it's about time = it's high time = הגיע הזמן ש...
*הערה: it's time יגיע רק בסוג ההווה (השני)

שימושים במיליותעריכה

  1. בקשה, רצון, איחול (wish) עבור או ההווה ואו העתיד. יופיע בזמן simple past או Future Past
  2. חרטה (regret) - יופיע בזמן past perfect
  3. תלונה (Complaining) - יופיע עם would + verb.

משאלהעריכה

עתיד (ראשון)עריכה

מתאר משאלה או מצב מדומה המכוון לעתיד בעל סיכויים להתממש.

תחבירעריכה

מילת התחלה + Future Past

דוגמאותעריכה

1. We wish the test tomorrow would be easy.

הווה (שני)עריכה

מצב ההווה מתאר משאלה או מצב מדומה המכוון להווה.

תחבירעריכה

מילת התחלה + Past Simple
הערה: במקרה שאנו משתמשים בפועל: be נחליף אותו ל: were לכל הגופים.

דוגמאותעריכה

1. It's time we visited him.
2. I wish I had a car. (but i don't) - הלוואי שהייתה לי מכונית
3.I don’t like this place. I wish I lived in somewhere more interesting - אני לא אוהב את המקום הזה. הלוואי שאני יגור במקום יותר מעניין.

הבעת חרטהעריכה

עבר (שלישי)עריכה

המצב השלישי מתאר התחרטות על משהו שעשינו או מצב תיאורטי אם לא היינו עושים משהו בעבר. משפט אי ריאלי לעבר, משפט איחול שהסיכוי שלו להתרחש הוא אפסי ומדבר על מצב שקרה בעבר.

תחבירעריכה

מילת התחלה + Past Perfect
הערה: גם פה כמו במצב ההווה, במקרה שאנו משתמשים בפועל: be נחליף אותו ל: were לכל הגופים.

דוגמאותעריכה

1. We wish we hadn't gone to that party last night. (but we did) - אנחנו מיחלים שהיינו הולכים למסיבה אתמול בלילה (אבל לא עשינו זאת).

הבעת תלונהעריכה

I wish / if only + would + verb
I wish you wouldn't tell me so late