אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 14

כינוי הרמז ĉi tiu

עריכה

60. כינוי הרמז (56) הקרוב באספרנטו הוא ĉi tiu, והוא מרמז על אדם או עצם שנמצא קרוב פיזית לדובר המשפט.

כינוי הרמז זכר נקבה
tiu ההוא ההיא
tiuj ההם ההן
ĉi tiu הזה הזו
ĉi tiuj האלה האלו
 • Ĉi tiu estas la mia = זה שלי.
 • Mi vidis ĉi tiun = ראיתי את זה.
 • ?Ĉu vi volas tiujn ĉi = האם אתה רוצה את אלה?
 • Ĉi tiu knabino estas mia fratino = הנערה הזו היא אחותי.
 • Mi vidis ĉi tiujn ĉapelojn = ראיתי את הכובעים האלה.

61. ניתן להשתמש בכינויי הרמז tiu ו-ĉi tiu גם כדי לרמוז על מילה קודמת במשפט, כאשר ĉi tiu יתייחס למילה שהוזכרה מאוחר יותר במשפט בעוד ש-tiu יתייחס למילה שהוזכרה לפניה.

 • Sara kaj Davido estas en la parko = שרה ודוד נמצאים בפארק.
 • Tiu rigardas la florojn, ĉi tiu kolektas ilin = היא מסתכלת על הפרחים, בעוד זה קוטף אותם.

כינוי השייכות ties

עריכה

62. לכינויי הרמז tiu ו-ĉi tiu קיימת צורת שייכות ties ו-ĉi ties. ניתן להשתמש בה גם בהתייחס למילים שהוזכרו במשפט, בדומה ל-(61).

 • Ĉi ties filoj estas junaj = הבנים של (איש) זה הם צעירים.
 • Mi ŝatas ties koloron, sed preferas ĉi tiun floron = אני אוהב את הצבע של זה, אבל מעדיף את הפרח הזה.
 • Mia patro kaj lia amiko parolas pri siaj domoj = אבא שלי וחבר שלו מדברים על הבתים שלהם.
 • Ties estas nova, sed ĉi ties ŝajnas bela = שלו (של האב) חדשה, אבל של זה (של החבר) יפה.

הסופית il

עריכה

63. הסופית il (שתופיע לפני הסיומת o) משמשת ליצירת שמות של כלים ומכשירים.

 • flugi = לטוס/לעוף, flugilo = כנף
 • kapti = לתפוס, kaptilo = מלכודת
 • kudri = לתפור, kudrilo = מחט
 • montri = להצביע על..., montrilo = מחוג (של שעון)
 • teni = להחזיק, tenilo = ידית

יחס האופן per

עריכה

64. מילת היחס per (באמצעות) מציינת את הכלי או האמצעי שבעזרתו בוצעה הפעולה.

 • Oni kudras per kudrilo = תופרים באמצעות מחט.
 • La birdoj flugas per flugiloj = הציפורים עפות באמצעות כנפיים.
 • Mi trovis ĝin per via helpo = מצאתי את זה בעזרתך.

אוצר מילים

עריכה
מילות יחס per = באמצעות

שמות עצם supo = מרק kafo = קפה viando = בשר
terpomo = תפו"א buŝo = פה mano = יד
kulero = כף forko = מזלג telero = צלחת
najbaro = שכן (לדירה)

תארי שם dekstra = ימין akra = חד

שמות פועל tranĉi = לחתוך

תארי פועל tre = מאד/ביותר

קטע קריאה: הארוחה

עריכה

Hieraŭ mi scivolis ĉu mi havos bonan manĝon en la domo de mia amiko. Sed mi opiniis ke mi havos tre bonan manĝon, ĉar mia amiko ŝatas doni bonajn manĝojn al siaj amikoj.

Oni metis tre bonan supon antaŭ mi, kaj mi manĝis tiun per granda kulero. Post la supo mi havis viandon. Ĉi tiun mi tenis per forko, kaj tranĉis per akra tranĉilo. La forko, tranĉilo kaj kulero estas manĝiloj.

Mi havis ne nur viandon, sed ankaŭ novajn terpomojn. Mi tranĉis tiujn ĉi per la tranĉilo, sed mi metis ilin en la buŝon per forko.

Mi tenis la forkon en la dekstra mano, kaj metis la tranĉilon trans mian teleron. Oni bezonas akran tranĉilon, sed oni ne bezonas tre akran forkon.

Post la viando kaj la terpomoj, oni donis al mi freŝajn maturajn ĉerizojn. Ili kuŝis sur granda telero, kaj havis belan koloron. Ilia gusto estis ankaŭ bona. Mi preskaŭ ne diris ke mi ankaŭ havis kafon. Mi parolos morgaŭ al mia amiko pri lia kafo, kaj laŭdos ĝin.

Post la manĝo, najbaro de mia amiko venis en ĉi ties domon, kaj ili parolis al mi pri siaj novaj domoj. Per la helpo de sia patro, mia amiko konstruos grandan domon. Lia najbaro volas konstrui belan sed ne tre grandan domon. Ties nova domo estos bela, sed mi opinias ke mi preferos ĉi ties domon.

Mia amiko volis doni almenaŭ kafon al sia najbaro, sed li diris ke li ne volas trinki kafon. Tamen li volis persikon. Li tenis tiun en la mano, kaj manĝis tiun.

משפטים לתרגום

עריכה
1. לציפורים יש כנפיים חזקות מאד על הגוף שלהן, אבל אין להן ידיים.
2. הילדים האלה סיפרו (=דיברו) לי אתמול על החתול שלהם. הם אמרו שהוא אוהב לתפוס ולאכול ציפורים.מחר הוא יתחבא מאחרי עץ ויתפוס ציפור צעירה.
3. הילדים יאספו אפרסקים בגן של (איש) זה, ויניחו אותם על צלחת.
4. הם ינענעו את כל העץ באמצעות ענף והפירות המתוקים שמעליהם יפלו על הדשא הירוק הרך.
5. הילדים תהו אם הדובדבנים בשלים. הם נראים כמעט בשלים, ומחר הילדים יקטפו (=יאספו) אותם בעזרת (=באמצעות העזרה של) אבא שלהם.
6. אומרים שהדגן בשדה של (איש) זה זקוק מאד לגשם.
7. חושבים גם שהפרחים יקמלו, כיון שלא ירד גשם לא אתמול ולא היום.
8. חברי הצעיר ישא מטריה ביד שלו מחר, כי הוא חושש מהגשם. הוא רואה את העננים ההם בשמיים.
9. הוא אוחז במטריה באמצעות הידית שלה.
10. אוכלים בשר באמצעות מזלג, ומרק באמצעות כף.
11. מחזיקים את המזלג ביד הימנית.
12. הסכין חדה, אבל לא צריכים מזלג חד.
13. תהיה לנו ארוחה טובה מאד, וגם קפה טוב מאד.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 13 לדף השער שיעור 15 >>>