אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 15

כינוי הרמז tia

עריכה

65. כינוי הרמז tia משמעותו "מסוג זה...". הוא חייב להתאים למילה שאליה הוא מרמז מבחינת הריבוי, ובמידת הצורך – יקבל גם את הסיומת n.

כינוי הרמז זכר נקבה
tia כזה כזו
tiaj כאלה כאלו
 • Tiaj floroj estas belaj = פרחים כאלה (=מסוג זה) הם יפים.
 • Mi ŝatas tian viandon = אני אוהב בשר כזה.
 • Tiaj najbaroj estas agrablaj = שכנים כאלה הם נחמדים.
 • Mi volas aŭdi tiajn birdojn = אני רוצה לשמוע ציפורים כאלו.

תואר הפועל

עריכה

66. תארי הפועל מרחיבים את המידע על הפעולה המתוארת במשפט מבחינת זמן, מקום, סיבה, תכלית, אופן וכו'. תואר הפועל בדרך כלל קודם למילה או למילים אותן הוא מתאר, אבל יש מקרים בהם הוא מופיע אחריהן במשפט. בכל מקרה, יש למקם אותו כך שיהיה ברור לאיזה חלק במשפט הוא מתייחס.

דוגמא לחריגה מסדר המילים הרגיל הן שאלות שנשאלות במטרה לקבל אישור או שלילה על עובדה כלשהי. לדוגמא, את השאלה: Ĉu li venos? = האם הוא יבוא? ניתן לנסח גם בצורה: Li venos, ĉu ne? = הוא יבוא, הלא כן? דוגמאות נוספות:

 • ?La vetero estas bela, ĉu ne = מזג האוויר נאה, הלא כן?
 • ?Vi aŭdis tiun diron, ĉu ne = שמעת את האמירה ההיא, הלא כן?

התחילית mal

עריכה

67. התחילית mal הופכת את משמעות המילה שצמודה אליה.

 • alta = גבוה, malalta = נמוך
 • amiko = חבר, malamiko = אויב
 • dekstra = ימין, maldekstra = שמאל
 • helpi = לעזור, malhelpi = להפריע
 • juna = צעיר, maljuna = זקן
 • nova = חדש, malnova = ישן

אוצר מילים

עריכה
מילות יחס dum = תוך כדי

שמות עצם propono = הצעה nokto = לילה voĉo = קול
תארי שם ruza = ערמומי kara = איש יקר kontenta = מרוצה
kuraĝa = אמיץ

שמות פועל preni = לקחת gardi = לשמור helpi = לעזור
respondi = לענות honti = להתבייש ŝteli = לגנוב
povi = להיות יכול

תארי פועל tuj = מיד eĉ = אפילו

קטע קריאה: הערמומי הצעיר

עריכה

Ruza juna viro kaj bona maljuna viro iris trans dezerton. Tiu havis nigran ĉevalon, ĉi tiu havis blankan ĉevalon. "Vi gardos niajn ĉevalojn dum la nokto, ĉu ne?" diris la juna viro per dolĉa voĉo al sia amiko, "Ĉar dum la nokto oni ne povos vidi mian nigran ĉevalon, sed malamikoj povos tuj vidi vian blankan ĉevalon. Oni povos ŝteli tian ĉevalon".

Tia propono ne ŝajnis agrabla al la maljuna viro. Li ne estis kontenta, tamen li ne volis perdi sian ĉevalon, ĉar li estis malriĉa. Li diris al si ke li donos sian blankan ĉevalon al la juna viro, kaj prenos ties nigran ĉevalon.

Tuj li diris al ĉi tiu "Sed per via helpo mi ne perdos mian ĉevalon: Mi donos la mian al vi, kaj prenos vian ĉevalon. La via estas malbela, sed ĝi estas almenaŭ nigra; vi donos ĝin al mi, ĉu ne?". "Jes", respondis la ruza juna viro, kaj li donis sian nigran ĉevalon al tiu, kaj prenis la blankan ĉevalon.

"Nun", diris la maljuna viro, "Vi estas kuraĝa kaj forta, kaj vi gardos la ĉevalojn, ĉu ne? Vi povos malhelpi malamikojn per tiu granda akra tranĉilo, kaj oni ne povos ŝteli vian blankan ĉevalon".

La ruza juna viro ne hontis. Li respondis "Mia kara amiko, mi nun dormos, ĉar oni ne ŝtelos blankan ĉevalon. Mi povos vidi tian ĉevalon dum la nokto, kaj malhelpi malamikojn. Sed tiu ĉevalo via havas la koloron de la nokto, kaj eĉ nun oni povas ŝteli ĝin".

La malkontenta maljuna viro diris per kolera voĉo "Ĉu vi ne hontas pri tia propono?" Tamen la ruza juna viro tuj komencis dormi, kaj la maljuna viro gardis la ĉevalojn dum la tuta nokto.

משפטים לתרגום

עריכה

את המילים המודגשות יש לתרגם באמצעות התחילית mal.

1. האם אוכלים תפוחי אדמה באמצעות סכין או באמצעות כף?
2. מכניסים (=שמים) מרק לתוך הפה באמצעות כף.
3. חותכים פירות כאלה באמצעות סכין, ומניחים את הפירות על צלחת.
4. הקפה היה קר והייתי מאד לא מרוצה
5. הסכין שלי היתה קהה, ולמרות זאת חתכתי מיד את היד השמאלית.
6. התביישתי, אבל אני חושב שהידית של הסכין ההיא היתה מאד קצרה.
7. הדשא לח היום, ואני חושש שלא נוכל לטייל ,אפילו לפארק הקט
8. אני לא אוהב לטייל ברחובות.
9. האיש האמיץ הצעיר וחברו המבוגר דיברו על האויבים שלהם
10. הם רצו להיות זהירים בנוגע לסוסים שלהם.
11. האיש הצעיר היה ערמומי, ורצה לישון במשך הלילה.
12. הוא אמר שיכולים לגנוב את הסוס השחור במשך הלילה החשוך.
13. הוא אמר שאו הוא או האיש המבוגר ישמרו על הסוסים.
14. האיש המבוגר ענה שהוא ייתן לו את הסוס הלבן שלו (=של עצמו).
15. הוא התבייש, והיה מאד כעוס על חברו הלא נאמן, אבל הוא נשאר ער, ושמר על הסוסים.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 14 לדף השער שיעור 16 >>>