אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 19

יצירת ביטויי השוואה באמצעות ju/des

עריכה

84. תארי הפועל ju ו-des משמשים ליצירת ביטויי השוואה מסוג "ככל ש... כך...".

 • Ju pli bona li estas, des pli feliĉa li estos = ככל שהוא טוב יותר, כך הוא ישמח יותר.
 • Ju malpli pluvas, des pli la floroj velkas = ככל שפחות גשום, כך הפרחים נובלים יותר.
 • Ju malpli multe vi helpas, des malpli multe mi laŭdos vin = ככל שתעזור פחות, כך אני אשבח אותך פחות
 • Ĉar vi helpis, mi des pli multe laŭdos vin = כיוון שעזרת, אני עוד יותר אשבח אותך.

מילת היחס inter

עריכה

85. מילת היחס inter פירושה "בין".

 • Li sidas inter vi kaj mi = הוא יושב בינך לביני.
 • Li sidas inter siaj amikoj = הוא יושב בין החברים שלו.
 • La monato majo estas inter aprilo kaj junio = החודש מאי הוא בין אפריל ליוני.
 • Inter tiuj libroj estas tre interesa libro = בין הספרים ההם יש ספר מאד מעניין.

מילת היחס pro

עריכה

86. בנוסף ל-ĉar ול-tial ke (83) , ניתן לציין את הסיבה או הגורם לפעולה גם באמצעות מילת היחס pro שפירושה "בגלל". משתמשים במילת היחס הזו במקרים שבהם מעוניינים לתת דגש מיוחד על הסיבה ולא על התוצאה.

 • La floroj velkas pro la seka vetero = הפרחים נובלים בגלל מזג האויר היבש.
 • Mi skribis la leteron pro vi = בשבילך (למענך) כתבתי את המכתב.
 • Pro tiuj nuboj mi timas ke pluvos = בגלל העננים האלה אני חושש שיירד גשם.
 • Oni ŝatas ĉerizojn pro la dolĉa gusto = אוהבים דובדבנים בגלל הטעם המתוק

הערה: pro משמשת גם במשמעות של להודות למישהו עבור (pro) משהו.

צירופים של מילות יחס/תארי פועל

עריכה

87. ניתן ליצור צירופי לשון משילוב של שתי מילות יחס או משילוב של מילת יחס ותואר הפועל, כדי ליצור משמעות חדשה.

 • La kato kuris al sub la tablo = החתול רץ אל מתחת לשולחן.
 • Li venos el tie = הוא יבוא משם
 • De nun li estos zorga = מעכשיו אני אהיה זהיר
 • Li staris dekstre de la vojo = הוא עמד מימין לכביש.
 • Mi iros for de ĉi tie = אני אלך הרחק מכאן.

אוצר מילים

עריכה
מילות יחס pro = בגלל/בזכות inter = בין

שמות עצם neĝo = שלג glacio = קרח rivero = נהר
tero = אדמה,קרקע aŭtuno = סתיו januaro = ינואר
februaro = פברואר septembro= ספטמבר oktobro = אוקטובר
decembro = דצמבר

תארי שם nuda = עירום

שמות פועל rikolti = לקצור kovri = לכסות

קטע קריאה: האביב והחורף

עריכה

La sezonoj de la jaro estas la vintro, la printempo, la somero, kaj la aŭtuno.

La aŭtuno estas inter la somero kaj la vintro. Ĝiaj monatoj estas septembro, oktobro kaj novembro. En septembro oni povas kolekti maturajn fruktojn. Tiam ankaŭ oni rikoltas la flavan grenon de la kampoj.

Dum ĉi tiu monato kaj dum oktobro la folioj sur la branĉoj komencas esti ruĝaj kaj flavaj, anstataŭ verdaj. La herbo velkas, kaj bruna tapiŝo ŝajnas kovri la teron. Baldaŭ la folioj falas al la tero, kaj en novembro la arboj estas tute nudaj.

Pli aŭ malpli frue neĝas. La glacio ofte kovras la akvon en la riveroj, kaj restas sur la stratoj kaj la vojoj. La mola blanka neĝo kovras la teron, kaj kuŝas sur la branĉoj de la arboj. Tiam, pro la fortaj ventoj, ĝi falas de la branĉoj al la tero.

La birdoj frue lasas sian nestojn, kaj flugas de ĉi tie al pli sudaj kampoj kaj arboj. Ili ne povas resti, pro la malvarmaj tagoj kaj noktoj. Ili malŝatas la neĝon kaj la glacion pli multe ol ni.

Ju pli multe neĝas; des pli malofte ni volas promeni. Ni preferas resti en la domo, anstataŭ ekster ĝi.

Ju pli ni rigardas la nudajn branĉojn de la arboj, des pli malagrabla ŝajnas la vintro. Tamen la junaj infanoj tre ŝatas tian veteron, kaj ju pli neĝas, kaj ju pli forte la norda vento blovas, des malpli ili estas kontentaj en la domo. Ili volas kuri sur la neĝo, ĉirkaŭ la arboj kaj inter ili, kun siaj junaj amikoj. Ili povas bone amuzi sin per la neĝo.

La monatoj de la vintro estas decembro, januaro kaj februaro. Ĝi estas la plej malvarma sezono.

משפטים לתרגום

עריכה
1. ספטמבר, אוקטובר ונובמבר הם חודשי הסתיו.
2. בחודשים האלה קוצרים את הדגן הצהוב ואוספים פירות שונים
3. העלים שעל העצים מסביבנו מתחילים לקבל (havi) צבעים אדומים וצהובים.
4. הם מתחילים ליפול מהענפים ומונחים על האדמה.
5. ככל שהרוח הצפונית הקרה מנשבת חזק יותר דרך הענפים, כך העלים נופלים משם מוקדם יותר.
6. הם מונחים מתחת לעצים העירומים, עם העשב החום.
7. ככל שיורד שלג מוקדם יותר, כך גם האדמה תיראה מוקדם יותר כאילו שטיח לבן מכסה אותה.
8. השלג יכסה לגמרי (tute) את האדמה במהלך חודשי החורף.
9. חודשים אלה הם דצמבר, ינואר ופברואר.
10. מאותו זמן (de tiam) קרח ושלג יכסו את הכבישים, ויחביאו אותם לחלוטין (tute)
11. לעיתים קרובות יהיה קרח על מי הנהר.
12. אנחנו אוהבים את העונה הזו של השנה יותר מאשר את מרץ, אפריל ומאי.
13. אנחנו אפילו אוהבים אותה יותר מאשר את הקיץ.
14. החודשים שלו (82) הם יוני, יולי ואוגוסט.
15. הקיץ הוא העונה החמה ביותר של כל השנה. מסיבה זו אנחנו אומרים לעיתים קרובות שהקיץ הוא העונה הנעימה ביותר.
16. הוא (הקיץ) בין האביב לסתיו.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 18 לדף השער שיעור 20 >>>