אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 34

מילות יחס כתחיליות

עריכה

160. כל מילת יחס יכולה לשמש כתחילית לפועל, במידה ויש משמעות להלחמה שלהם. הדוגמאות שלהלן מציגות פעלים בלבד, אבל כמובן שניתן ליצור באותה צורה גם שמות עצם, תארי שם ותארי פועל.

 • alveni = להגיע
 • kunveni = להתאסף
 • enhavi = להכיל
 • interparoli = לשוחח
 • kontraŭdiri = לסתור
 • antaŭdiri = לחזות
 • eliri = לצאת
 • transiri = לחצות
 • priskribi = לתאר
 • surmeti = ללבוש
 • demeti = לפשוט (בגד)
 • subteni = לתמוך
 • dependi = להיות תלוי ב...
 • travidi = לראות מבעד ל...
 • traguti = לחלחל
 • kunlabori = לשתף פעולה
 • ĉeesti = להיות נוכח

הסופית ebl

עריכה

161. הסופית ebl משמעותה "אפשרי" או "ייתכן". ebl משמש גם כשורש בפני עצמו (ebla = אפשרי).

 • rompebla = שביר
 • legebla = קריא
 • travidebla = שקוף
 • videbla = שניתן לראותו
 • manĝebla = אכיל

162. תואר הפועל plej (הכי) בשילוב עם kiel eble (שאפשר) משמש לציון הדרגה הגבוהה ביותר שניתן להגיע אליה בהקשר כלשהו.

 • Ĝi estas kiel eble plej bona = זה הכי טוב שאפשר
 • Ni estos kiel eble plej saĝaj = נהיה הכי חכמים שאפשר
 • Li uzis kiel eble plej malmulte = הוא השתמש (בזה) הכי מעט שאפשר
 • Mi skribis kiel eble plej legible = כתבתי הכי קריא שאפשר

צורות פניה

עריכה

163. המילים sinjoro ו-sinjorino משמשות כדי לפנות בנימוס לגבר או לאישה. fraŭlo ו- fraŭlino הן המקבילות שלהן לגבר או אישה צעירים או לא נשואים.

 • Adiaŭ, Sinjoro = להתראות, אנוני.
 • ?Fraŭlino B, ĉu vi konas tiun sinjoron kun Sinjorino C = גברת ב', האם את מכירה את הגבר שעם הגברת C?
 • Mi ne konas tiun fraŭlino = אני לא מכיר את העלמה הזאת
 • Kien vi volas iri, Fraŭlino? = לאן תרצי ללכת, עלמתי?
 • Sinjoro A estas tre afabla = אדון א' הוא מאד חביב.

אוצר מלים

עריכה
שמות עצם sinjoro = אדון fraŭlo = עלם doktoro = דוקטור
grupo = חבורה/קבוצה vojaĝo = מסע taso = ספל
ŝtupo = מדרגה onklo = דוד

תארי שם sana = בריא gaja = עליז

שמות פועל aŭskulti = להקשיב babili = לפטפט senti = להרגיש

תארי פועל atente = בתשומת לב

קטע קריאה: בחגיגה

עריכה

Hieraŭ vespere mi iris al la hejmo de mia kuzo, kiu estis invitinta min al malgranda festo ĉe li. Ĉar mi deziris alveni kiel eble plej frue, mi foriris de mia loĝejo kiel eble plej baldaŭ, malgraŭ la neĝa vetero.

Mi estis surmetinta paron da dikaj gantoj, kaj mi portis dikajn ŝuojn. Mi ankaŭ havis mian ombrelon, kvankam pro la vento mi ne povis uzi tiun.

Tuj kiam mi supreniris la ŝtuparon ĉe la hejmo de la kuzo, li aŭdis min, kaj venis por malfermi la pordon kaj akcepti min. "Bonan vesperon, kia estas via sano?" li diris. Mi respondis "Mi sanas bonege, dankon," kaj eniris la domon kun li. Ni supren iris per granda ŝtuparo al ĉambro kie mi lasis la ĉapelon, gantojn kaj ombrelon, tiam ni malsupren venis kaj eniris la salonon.

Mi salutis la onklinon, kiu afable parolis al mi, kaj ankaŭ la du kuzinojn. Unu kuzino estis ĵus priskribonta interesan libron, kiun ŝi antaŭ ne longe tralegis, kiam la aliaj gastoj komencis alveni. Sinjoro B ĉeestis, kaj Doktoro C, kun sia filino Fraŭlino Mario, kaj multe da aliaj sinjoroj kaj sinjorinoj.

La gastoj sidis aŭ staris en malgrandaj grupoj, kaj interparolis kun videbla plezuro. Unu rakontis pri vojaĝo, kaj tiam oni komencis priparoli la prezojn de aferoj en aliaj landoj. Mi atente aŭskultis kelkajn minutojn, kaj tiam foriris al alia grupo, kie oni gaje babilis pri estontaj (עתידי) promenoj kaj festoj.

Post unu aŭ du horoj, la servistinoj alportis al ni bonan malgrandan manĝon, kune kun tasoj da bonega kafo. Fine, je malfrua horo ni ĝentile dankis la familion de mia kuzo, kaj diris adiaŭ. Tiam ni foriris hejmen, kun sentoj da granda plezuro pro la agrabla festo.

משפטים לתרגום

עריכה
1. יש עשרות פירות אכילים אבל הפירות של מאות עצים אינם אכילים לגמרי (tute).
2. הכוס והצלחת השקופים שעל השולחן הם מאד שבירים.
3 .אני צופה שאתה תשבור אותם ברגע שתאחז בהם.
4. המכתב הזה ראוי לקריאה.
5. אבל קשה לקרוא אותו, כי הוא מאד לא קריא.
6. הוא מדוד שלי, שמקווה להגיע לבית שלנו מוקדם ככל האפשר.
7. הוא עדין בעיר אבל בקרוב הוא יהיה כאן ויעלה במדרגות של המרפסת שלנו וידפוק על הדלת.
8. יש מעט מאד אנשים שלא מקבלים את דעותיו.
9. הדעות שלו ראויות לתשומת לב ובדרך כלל אני מקשיב באדיבות בזמן שהוא מדבר.
10. עכשיו, למרות זאת, אני מעדיף להקשיב לקבוצה של נשים בחדר הסמוך.
11. הן מפטפטות בעליזות, ומקשיבות לעלמה שעומדת לשיר.
12. גבירתי, האם את מרגישה את הרוח? שמתי לב שהיא נושבת דרך הוילונות שתלויים על (לפני) החלון.
13. אני אסגור את החלון, כי אני לא לחלוטין בריא היום.
14. העלם שמעבר לחדר מספר על האנשים שאותם הוא פגש.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 33 לדף השער שיעור 35 >>>