אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 33

כינוי זיקה: kiam

עריכה

155. כאשר פסוקית זיקה (146) מבארת את זמן הפעולה שהוזכר במשפט הראשי, כינוי הזיקה יהיה מילת השאלה kiam.

 • Mi suspektis lin je la tempo kiam li venis = חשדתי בו בזמן שהוא בא.
 • Li defendis sin tiam, kiam oni atakis lin = הוא הגן על עצמו כשתקפו אותו
 • Mi sidos tie ĝis kiam vi venos = אני אשב שם עד שתבוא
 • Post kiam li tiel laŭte kriis, li komencis plori = אחרי שהוא צעק כל כך חזק, הוא התחיל לבכות.

כינוי זיקה: kiel

עריכה

156. כאשר פסוקית זיקה (146) מבארת את האופן בו בוצעה הפעולה שהוזכרה במשפט הראשי, כינוי הזיקה יהיה מילת השאלה kiel.

 • Mi defendis min tiel, kiel li defendis sin = הגנתי על עצמי כפי שהוא הגן על עצמו
 • Vi ne estas tiel kruela kiel li = אתה לא אכזר כמותו (=באותו אופן שהוא אכזר).
 • Ili batis lin same kiel vi= הוא הכה אותו כמוך (=באותו אופן כמו שאתה עשית).
 • Ili batis lin same kiel vin = הם היכו אותו כפי שהם היכו אותך.
 • Kiel mi diris al li, mi estas feliĉa = כמו שאמרתי לו, אני מאושר.

מספר כשם עצם וכתואר הפועל

עריכה

157. ניתן לגזור שמות עצם ממספרים על ידי הוספת הסיומת o. מילות היחס da/de יכולות להופיע אחרי שם עצם כזה, במידת הצורך.

 • dekduo = תריסר
 • dekduo de la ovoj = תריסר ביצים
 • deko = עשיריה
 • milo = אלפייה
 • kvaro = רביעיה
 • trio = שלישיה
 • unuo = יחידה

158. ניתן לגזור תארי פועל ממספרים על ידי הוספת הסיומת e.

 • unue = ראשית/בפעם הראשונה
 • due = שנית/בפעם השניה
 • deke = עשירית/בפעם העשירית

גזירת מילים ממילות יחס

עריכה

159. ניתן לגזור מילים מכל סוג (שמות עצם, פעלים, וכו') ממילות יחס על ידי הוספת הסיומות המתאימות. לעיתים מתווספת למילה סופית מיוחדת.

 • anstataŭi = להחליף
 • anstataŭulo = מחליף
 • antaŭa = קודם (כתואר השם)
 • apuda = סמוך/קרוב (כתואר השם)
 • ĉirkaŭi = להקיף
 • ĉirkaŭo = מעגל
 • kontraŭa = נגדי
 • kontraŭulo = יריב/מתנגד
 • kunulo = שותף
 • superi = לעלות על/לעבור (מבחינה כמותית)

אוצר מלים

עריכה
מילות ברכה adiaŭ = להתראות

מילות יחס malgraŭ = למרות

שמות עצם kuzo = בן דוד paro = זוג ganto = כפפה
prezo = מחיר ŝuo = נעל

תארי שם ĝentila = מנומס

שמות פועל elekti = לבחור festi = לחגוג uzi = להשתמש
pendi = להיות תלוי renkonti = לפגוש inviti =להזמין
akcepti = לקבל (הצעה)

תארי פועל ankoraŭ = ĵus = בזה הרגע/בדיוק בזמן ש

קטע קריאה: ההזמנה

עריכה

Hieraŭ matene mia kuzo vizitis ĉe ni, kaj invitis min al malgranda festo kiu okazos morgaŭ vespere. Tiam li festos la lastan tagon de la jaro. Li diris ke la gastoj sidos ĉirkaŭ la fajrejo kaj rakontos rakontojn ĝis malfrua horo. Mi akceptis lian ĝentilan inviton, kaj diris ke mi certe venos.

Mia kuzo loĝas en la sama urbo kie nia familio loĝas, sed en alia parto. Lia hejmo estas preskaŭ du kilometrojn de la nia. Tamen, ni estas bonaj kunuloj, kaj ofte promenas kune.

Ĵus kiam li estis elironta el la pordo hieraŭ, mi uzis la okazon (הזדמנות) por proponi mallongan promenon. Li respondis ke li ĝoje promenos kun mi, malgraŭ la neĝa vetero. Tial ni formarŝis tien, kie la stratoj estis malplej kotaj.

La kuzo havas dek ok jarojn, sed mi estas preskaŭ tiel alta kiel li. Mi estas certa ke mi estas ankaŭ tiel forta kiel li. Ni parolis pri multaj interesaj aferoj, kaj bonege nin amuzis, ĝis kiam estis necese hejmen iri.

La kuzo diris "adiaŭ," kaj iris rekte hejmen, sed mi iris al granda butiko. Unue, mi volis aĉeti paron da novaj gantoj, por anstataŭi la malnovajn gantojn kiujn mi ankoraŭ estis portanta, kvankam mi aĉetis ilin antaŭ tri monatoj. Due, mi bezonis paron da novaj ŝuoj.

Mi iris en la butikon kie pendis tiaj gantoj, kiajn mi ŝatas, kaj oni tuj venis por renkonti min, kaj demandis "Kiajn vestojn vi volas aĉeti?" Oni montris al mi preskaŭ dudekon da paroj da gantoj. Mi elektis tre bonan paron, kaj estis ĵus aĉetonta ilin, malgraŭ la tro granda prezo, kiam mi vidis alian pli belan paron. Tial mi aĉetis ĉi tiun, kaj poste mi rigardis la ŝuojn. Mi trovis rimarkinde bonan paron, ĉar estas centoj da ŝuoj en tiu butiko.

Mi tuj aĉetis tiun paron, kaj tiam hejmen iris.

משפטים לתרגום

עריכה
1. חבר שלי אוהב לגור בעיר, אבל אשתו מעדיפה לגור בבית הקטן שלהם בכפר (באזור הכפרי).
2. שם היא יכולה לראות ולהריח את הפרחים, ולעשות טיולים ארוכים ביערות הסמוכים.
3. יש בדרך כלל מאות אנשים בכפר, אבל אלפי אנשים בעיר.
4. ככל שעיר גדולה יותר, כך החנויות שלה גדולות וטובות יותר.
5. שנית, אפשר לקנות לחם וירקות טובים יותר בעיר.
6. שלישית, אפשר למצוא גם כפפות, כובעים ונעליים טובים יותר שם, והמחיר בדרך כלל נמוך יותר.
7. לכן אני מנצל את ההזדמנות כשאני הולך לעיר, ובדרך כלל קונה זוג חדש של כפפות..
8. אני עדין לובש זוג כפפות שהגשם הרס.
9. למרות הצבע המכוער שלהן הן עדין טובות.
10. אבל בקרוב אני אקנה זוג כמו שתלוי בחלון של החנות הזאת.
11. המחיר נמוך, ואני זקוק לזוג כפפות חדש עכשיו, כי בן הדוד שלי הזמין אותי לחגיגה קטנה בבית שלו.
12. קיבלתי את ההזמנה שלו באדיבות, ואמרתי שאשמח להיות אורח שלו.
13. אנחנו חברים (=שותפים) טובים, למרות שהוא צעיר ממני.
14. בת הדודה שלי, אחותו, מבוגרת ממנו אבל הוא גבוה כמוה.
15. בדיוק עמדתי לשלוח מכתב אליו כשהוא דפק בדלת.
16. הביקור שלו יחליף את המכתב שלי אליו.
17. בדיוק כשהוא עמד ללכת אמרתי לו להתראות ואמרתי שאפגוש אותו בפארק מחר.
18. אני חושב שיהיה לנו טיול נעים, אף על פי שמזג האויר עדין קר במידה ניכרת, כפי שהיה לפני חודשיים או שלושה.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 32 לדף השער שיעור 34 >>>