אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 6

כינויי גוף

עריכה

32. כינויי הגוף באספרנטו הם:

גוף יחיד יחידה רבים רבות
ראשון אני = mi אנחנו = ni
שני את/אתה = ci אתם/אתן = vi
שלישי הוא = li היא = ŝi הם/הן = ili

כינוי גוף נוספים:

  • ĝi: משמש ככינוי גוף לשם עצם שאינו בן אדם (מקביל למילה האנגלית "it").
  • ci: גוף שני יחיד בשפה תנ"כית או ספרותית. משמש גם לתרגום משפות המבדילות בין היכרות ורשמיות, ועל ידי חלק מהדוברים עם אנשים קרובים

33. כאשר הנושא של המשפט הוא כינוי גוף, והנשוא הוא שם עצם או תואר השם, הנשוא חייב להתאים לכינוי הגוף מבחינת הריבוי.

  • Rozoj estas floroj, ili ne estas fruktoj = ורדים הם פרחים, לא פירות
  • Davido, vi estas alta = דוד, אתה גבוה
  • ?Knabinoj, ĉu vi estas feliĉaj = בנות, האם אתן מאושרת?

הטיית פעלים

עריכה

34. הצירוף של הפועל יחד עם כל אחד מכינויי הגוף השונים נקרא ההטיה של הפועל. שלא כמו בעברית, באספרנטו ההטיה של הפועל נשארת קבועה לכל כינויי הגוף השונים.

דוגמא להטיית הפועל esti בזמן הווה:

גוף יחיד יחידה רבים רבות
ראשון mi estas ni estas
שני ci estas vi estas
שלישי li estas ŝi estas ili estas

אוצר מילים

עריכה
מילות יחס al = ל.../אל sub = מתחת

מילות חיבור aŭ = או ĉar = בגלל ש..

כינויי זמן hodiaŭ = היום

שמות עצם fenestro = חלון virino = אישה

שמות פועל kudri = לתפור skui = לנענע doni = לתת

stari=לעמוד


תרגיל קריאה

עריכה
1. ?Knaboj, ĉu vi volas sidi en la domo, aŭ en la ĝardeno
2. Ni preferas sidi hodiaŭ en la ĝardeno, sub la granda arbo
3. ?Ĉu vi havas pomojn, aŭ ĉerizojn
4. Ni havas nek pomojn nek ĉerizojn, sed ni havas dolĉajn persikojn
5. Sara donas al vi la maturajn persikojn, ĉar ŝi ŝatas kolekti frukton
6. ?Davido, ĉu ci rompas la branĉojn
7. Ne, sed mi skuas branĉon, kaj la persikoj falas
8. Mi staras sub la arbo, kaj kolektas la dolĉan frukton
9. La frukton mi donas al Davido kaj Sara
10. Ŝi sidas apud la fenestro kaj kudras
11. Mi volas doni persikon al Heleno, sed hodiaŭ ŝi estas en la domo
12. Kaj ŝi kaj la virino apud ŝi volas kudri hodiaŭ
13. Ili estas feliĉaj, ĉar ili vidas la birdojn en la arbo apud la fenestro
14. La birdoj estas kolomboj, kaj sidas sur la arbo
15. Sub la arboj en la kampo staras ĉevaloj, kaj ili manĝas la verdan molan herbon
17. Ni donas pomojn al ili, ĉar ili ŝatas pomojn
18. Ni estas feliĉaj, ĉar ni havas belajn persikojn maturajn kaj bonajn
19. Davido, ci estas alta, sed vi, knabinoj, ne estas altaj

משפטים לתרגום

עריכה
1. האם דוד שובר את הענף ואוסף את התפוחים?
2. לא, הוא מנענע את הענף והתפוחים נופלים.
3. הם בשלים ומתוקים.
4. דניאל, האם אתה רוצה לעמוד מתחת לעץ?
5. לא, אני לא רוצה לעמוד מתחתיו, אלא לידו.
6. אני רוצה לתת גם את האפרסקים וגם את התפוחים לאישה.
7. היא יושבת בבית, ליד החלון.
8. דוד יושב על הכסא לידה.
9. גם שרה וגם האישה תופרות.
10. הם מעדיפים לאכול, ולא רוצים לצעוד בגינה היום.
11. הם שמחים כי הם אוהבים לאכול
12. הם לא רוצים לאסוף פרחים, (או) לצעוד, או לראות את הציפורים.
13. אין להם לא תפוחים ולא אפרסקים, אבל הם לא רוצים לאכול.
14. הם נותנים את הפירות לנערים ולנערות.


הערות ותוספות

עריכה
  • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 5 לדף השער שיעור 7 >>>