אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 5

שם הפועל, משלים פועל

עריכה

28. צורת המקור של הפועל נקראת "שם הפועל", והיא מקבלת באספרנטו את הסיומת i.

 • kuri = לרוץ
 • esti = להיות

29. שם הפועל יכול להצטרף לפועל אחר, ואז הוא נקרא "משלים פועל". אם הפועל הוא פועל יוצא, ניתן לצרף אליו מושא ישיר.

 • La knabo volas kuri = הנער רוצה לרוץ
 • Birdoj ŝatas kanti = ציפורים אוהבות לשיר
 • La knabo volas havi ĉevalon = הילד רוצה (שיהיה לו) סוס

מילת השאלה ĉu (האם)

עריכה

30. כדי להפוך משפט חיווי למשפט שאלה יש להוסיף את מילת השאלה ĉu (=האם) לפני משפט החיווי.

 • ?Ĉu la knabo estas bona = האם הנער טוב?
 • ?Ĉu ili havas florojn = האם יש להם פרחים?
 • ?Ĉu la birdoj kantas = האם הציפורים שרות?

מילת השלילה nek ("לא... ולא...")

עריכה

31. במשפט שבו נשללות כמה אפשרויות תופיע המילה nek לפני כל אחת מהאפשרויות אותן שוללים.

 • Ili nek marŝas nek kuras = הם לא צועדים ולא רצים
 • La viro havas nek domon nek ĝardenon = לגבר אין לא בית ולא גינה
 • Nek la rozo nek la violo estas verdaj = לא הוורד ולא הסיגלית (הם) ירוקים

אוצר מילים

עריכה
כללי jes = כן ne = לא ĉu = האם

מילות חיבור nek = "לא... ולא..."

כינויי גוף ĝi = שם עצם שאינו בן אדם

שמות עצם ĉerizo = דובדבן persiko = אפרסק gusto = טעם
knabino = נערה

תארי שם bruna = חום matura = בשל dolĉa = מתוק

שמות פועל preferi = להעדיף ŝati = לחבב voli = לרצות

שמות פרטיים Davido = דוד Danielo = דניאל Sara = שרה

תרגיל קריאה

עריכה
1. ?Ĉu persiko estas ruĝa
2. Jes, ĝi estas kaj ruĝa kaj dolĉa
3. ?Ĉu ĉerizoj estas brunaj
4. Ne, ili estas nek brunaj nek nigraj, sed ruĝaj
5. Ĉu la pomo estas frukto? Jes, ĝi estas bona frukto
6. ?Ĉu la viro kaj la knabo havas pomojn
7. Ne, ili havas nek pomojn nek persikojn
8. ?Ĉu Sara havas la maturan frukton
9. David kaj Sara havas la frukton
10. Ili estas en la domo, kaj manĝas la maturajn fruktojn
11. Ili volas trovi maturajn ĉerizojn kaj flavajn persikojn
12. La persikoj havas dolĉan guston
13. La knabinoj volas havi florojn, sed la knaboj preferas kolekti diversajn fruktojn
14. La ĉerizoj havas belan ruĝan koloron
15. La persikoj ŝajnas molaj kaj bonaj
16. Davido rompas branĉon, kaj vidas ĉerizojn sur la branĉoj
17. Sara estas feliĉa, kaj volas havi la belan frukton
18. Sara estas alta, bela knabino
19. Davido ŝatas ĉerizojn
20. La knaboj kaj knabinoj sidas sur la verda herbo, kaj manĝas la ĉerizojn
21. Ili ne volas manĝi pomojn, ili preferas la dolĉajn ĉerizojn
22. La folioj apud la ĉerizoj estas nek larĝaj nek longaj

משפטים לתרגום

עריכה
1. האם יש לנערות פרחים?
2. לא, יש להן פירות טריים.
3. הנערים לא רוצים לאסוף פרחים.
4. הם מעדיפים לשבור ענפים ולמצוא דובדבנים מתוקים.
5. שרה רוצה לאכול תפוחים, אבל לדוד אין לא תפוחים ולא אפרסקים.
6. האם הנערות אוהבות לשבת בבית ולאכול פירות?
7. כן, הן אוהבות לשבת בבית, אבל מעדיפות לצעוד בשדה.
8. האם אפרסקים בשלים הם חומים?
9. לא, הם אדומים וצהובים.
10. האם לאפרסק יש טעם מתוק?
11. האם הנערות רואות את הסוסים השחורים היפים בשדה?
12. כן, הן רואות את הסוסים, אבל לא נראה שהסוסים רואים את הנערות.
13. דוד יושב על הדשא הרך ואוכל פירות בשלים.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!

אני מוצא את חוקי הדקדוק בקורס כתובים טוב ומובנים, אבל אני לא רואה ערך בכל כך הרבה תרגילי חזרה. אני מבין כמובן את החשיבות שבדוגמאות, אך אני חושב שלקורס עיוני של דקדוק אין צורך בתרגול, ואפשר להשאיר זאת לקורס לימוד האספרנטו של ויקיספר העברית


<<< שיעור 4 לדף השער שיעור 6 >>>