אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 10

כתיבת מכתבעריכה

בשיעור הזה נשתמש במה שלמדנו עד כה כדי להמחיש כיצד כותבים מכתב באספרנטו. בסיומו תוכל, גם אתה, לכתוב מכתבים קצרים באספרנטו, וזאת לאחר תשעה שיעורים בלבד!

מילות יחסעריכה

בטבלה שלהלן מובאת רשימה כמעט מלאה של מילות היחס באספרנטו. כולן מאד חשובות, ולכן אנו ממליצים לשנן את כולן.

de של/מ
al ל/אל
en ב/בתוך
ĉe ב/אצל
sur על
sub מתחת
tra דרך
apud ליד
ĉirkaǔ מסביב
kontraǔ מול
ekster מחוץ ל
preter לאורך
ĝis עד
pro בגלל ש
post אחרי
antaǔ לפני
malantaǔ מאחרי
dum בזמן ש
por בשביל
laǔ לפי
kun עם
per באמצעות
malgraǔ למרות ש
krom חוץ מ
anstataǔ במקום
pri על/אודות (משהו)

אוצר מיליםעריכה

שמות עצםעריכה

saluto ברכה
pacienco סבלנות
koro לב
sukceso הצלחה
vorto מילה
vortaro מילון
adreso כתובת

תארי שםעריכה

agrabla נחמד/חביב
kelkaj אחדים

פעליםעריכה

rakonti לספר
konstati לגלות (משהו)
inviti להזמין
ŝpari לחסוך (כסף)
vojaĝi לטייל
akcepti לקבל
esperi לקוות
respondi להשיב
korespondi להתכתב
atendi לחכות
studi ללמוד
povi להיות יכול

תארי פועלעריכה

volonte ברצון

אחריםעריכה

apenaǔ כמעט
baldaŭ בקרוב
jam כבר
ĉar בגלל ש

תרגיליםעריכה

תרגיל 1עריכה

תרגם לעברית:

Groningen (Nederlando), la 10-an de aǔgusto 2000

Kara amiko,

Hieraǔ mi ricevis vian longan leteron. Kun granda ĝojo mi konstatis, ke mi, post naǔ lecionoj, povas kompreni la tutan leteron! Kelkajn vortojn mi ne komprenis, sed mi havas vortaron.

Vi skribis pri via bela urbo Milano kaj mi akceptas vian koran inviton. Mi volonte venos kaj mi esperas, ke vi povos montri al mi la belajn stratojn kaj belegajn domojn kaj vi povos rakonti pri la historio de via urbo. Mi apenaǔ povas atendi ĝis la somero.

Mi invitas ankaǔ vin por veni al mia lando.

Kun malpacienco mi atendas vian respondon.

Via amiko

תרגיל 2עריכה

תרגם לאספרנטו:

מילאנו, 17 באוגוסט 2000

חבר יקר,

תודה על מכתבך!

כמובן שאני רוצה לבוא, אבל השנה אני לא יכול, כיוון שחבר שלי מלונדון יבוא אלי. אני גם מקווה שאוכל לחסוך כסף לטיול להולנד. אני רוצה לראות את עירך היפה, את הים והפרחים.

גם אח שלי גם לומד אספרנטו. הוא רוצה להתכתב עם אספרנטיסט מקופנהגן. הוא כבר קיבל כתובת של חבר אחר מאוסלו.

האם תכתוב בקרוב מכתב חדש?

בהצלחה עם אספרנטו,

ברכות, חברך

פתרונותעריכה

תרגיל 1עריכה

גרונינגן (הולנד), 10 באוגוסט 2000

חבר יקר,

קיבלתי אתמול את מכתבך הארוך. בשמחה רבה גיליתי, שאחרי תשעה שיעורים, אני יכול להבין את כל המכתב. לא הבנתי כמה מילים, אבל יש לי מילון.

כתבת על עירך היפה, מילאן, ואני מקבל את הזמנתך הלבבית. אבוא ברצון, ואני מקווה שתוכל להראות לי את הרחובות היפים והבתים המקסימים ותוכל לספר על ההיסטוריה של העיר שלך. אני כמעט לא יכול לחכות עד הקיץ.

אני מזמין גם אותך לבוא למדינתי.

אני מחכה בקוצר רוח לתשובתך.

חברך

תרגיל 2עריכה

Milano, la 17-an de aǔgusto, 2000

Kara amiko,

Dankon por vian leteron.

Mi volonte venos, sed ĉi tiun jaron mi ne povas, ĉar mia amiko de Londono venos al mi. Mi ankaǔ esperas ŝpari por la vojaĝo al Nederlando. Mi deziras vidi vian belan urbon, la maron, kaj la florojn.

Ankaǔ mia frato nun studas Esperanton. Li deziras korespondi kun Esperantisto de Kopenhaĝo. Li jam recivis adreson de alia amiko de Oslo.

Ĉu vi skribos novan leteron baldaǔ?

Sukceson kun Esperanton!

Salutojn, Via amiko


<<< שיעור 9 דף השער שיעור 11 >>>