אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 11

מספרים סידוריים

עריכה

כדי להפוך מספר למספר סידורי יש להוסיף לו את הסיומת a.

 • unua: ראשון
 • dua: שני
 • tria: שלישי
 • dekunua: האחד עשר

מילות שאלה

עריכה

מילות השאלה באספרנטו מתחילות באות k.

kiu מי/איזה
kio מה
kia איזה (סוג)
kies של מי
kie איפה
kial למה
kiam מתי
kiel איך
kiom כמה

דוגמאות:

 • ?Kies libro estas sur la tablo: של מי הספר שעל השולחן?
 • ?En kies domo vi loĝas: בבית של מי אתה גר?
 • ?Kie estas via libro: איפה הספר שלך?
 • ?Kial li venis: למה הוא בא?
 • ?Kiam ŝi venos: מתי היא תבוא?
 • ?Kiel li kantas: איך הוא שר?
 • ?Kiom estas unu plus unu: כמה זה אחד ועוד אחד?
 • ?Kiom da floroj vi havas: כמה פרחים יש לך?

  מילות השאלה kio, kiu ו-kia מקבלות את הסיומת j כאשר הן מתייחסות לשם עצם ברבים, ואת הסיומת n כאשר המענה עליהן הוא מושא (ולא הנושא) של משפט התשובה.

 • ?Kiu vi estas: מי אתה?
 • ?Kiun tagon vi venos: באיזה יום אתה בא?
 • ?Kiujn tagojn vi laboras: באילו ימים אתה עובד?
 • ?Kiun vi aŭdas: את מי אתה שומע/אתם שומעים?
 • ?Kiujn li helpis: למי (רבים) הוא עזר?
 • ?Kia vetero estas: איזה מזג אויר יש (עכשיו)?
 • ?Kiajn florojn vi vidas: איזה (סוג של) פרחים אתה רואה?
 • ?Kio estas Esperanto: מה זה "אספרנטו"?
 • ?kion li diras: מה הוא אומר? (התשובה תהיה: "הוא אומר <מושא>", כלומר ה"מה" מתייחס למושא, ולכן ה-kio מקבלת סיומת n).

  יש לשים לב להבדל בין kiu לבין kia.

 • ?kiun floron vi volas = מבין הפרחים שמונחים לפניך איזה פרח (ספציפי!) אתה רוצה?
 • ?kian floron vi volas = איזה סוג של פרח אתה רוצה?

כינוי זיקה

עריכה

פסוקית זיקה היא משפט שמתאר שם עצם שמופיע בפסוק הראשי. כינוי זיקה היא מילה שמקשרת, בין הפסוק הראשי לפסוקית הזיקה ומאפיינת את הקשר ביניהם. דוגמאות:

 • הוא הגיע כאשר הם הלכו: "כאשר" = כינוי זיקה שמקשר בין הפסוק הראשי ("הוא הגיע") לבין הפסוקית "הם הלכו", ומאפיין אותה כתיאור זמן.
 • הם הלכו להיכן שהיא גרה: "להיכן ש" = כינוי זיקה שמקשר בין הפסוק הראשי ("הם הלכו") לבין הפסוקית "היא גרה", ומאפיין אותה כתיאור מקום.

באספרנטו משתמשים במילות השאלה ככינויי זיקה. כאשר כינוי הזיקה הוא kiu, kio או kia, הוא חייב להתאים לשם העצם שהוא מתאר, הן מבחינת הריבוי והן מבחינת האקוזטיבו (=סיומת n).

דוגמאות:

 • La infanoj, kiuj venis, estas afablaj: הצעירים, (איזה צעירים?) שבאו, חביבים
 • La personoj, kiujn li vidas, estas miaj amikoj: האנשים, (איזה אנשים?) שאותם הוא רואה, הם חברים שלי
 • Li estas la viro, kies libron vi trovis: הוא האיש שאת הספר שלו מצאת
 • Mi konas la infanojn, kies patro estas via amiko = אני מכיר את הילדים שאבא שלהם הוא חבר שלך.
 • Mi foriris, kiam li venis: עזבתי (מתי?) כשהוא הגיע
 • Mi atendos ĝis kiam vi venos: אני אחכה עד שתבוא
 • Kiel mi diris al li, mi estas feliĉa = כמו שאמרתי לו, אני מאושר.

התחילית ge

עריכה

התחילית ge משמשת כדי לגזור מילים שחלות על זכר ונקבה כאחד.

patro: אב patrino: אם gepatroj: הורים
filo: בן filino: בת gefiloj: בנים/ות
amikoj: חברים amikinoj: חברות geamikoj: חברים/ות

הסופית an

עריכה

הסופית an משמשת לגזירת מילים שמציינות מגורים במקום הקשור למילה כלשהי, השתייכות לאירגון, מפלגה וכו'.

 • nederlandano: הולנדי
 • kursano: חניך (בקורס)
 • eksterlando: זר

אוצר מילים

עריכה

שמות עצם

עריכה
lando ארץ
timo פחד
dento שן

פעלים

עריכה
naĝi לשחות
purigi לנקות

תרגילים

עריכה

תרגיל 1

עריכה

תרגם לעברית:

 1. En la somero multaj eksterlandanoj vizitas nian landon
 2. ?Kial ili vizitas nian landon
 3. Ĉar ili deziras naĝi en la maro
 4. La unuan tagon de februaro mi estis malsana
 5. ?Kiu estas mia biciklo
 6. ?Ĉu amsterdamano loĝas en Londono
 7. ?Kial vi havas timon por la dentisto
 8. La instruistino instruas la kursanojn
 9. ?La virinoj purigas la domon, sed kie estas la viroj

תרגיל 2

עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. האם כבר כתבת מכתב להורים שלך?
 2. למה לא למדת את השיעור התשיעי?
 3. התפוח הרביעי נפל על הרצפה
 4. מי משחק בחדר השינה?
 5. הבנים/בנות הולכים לתוך הגן
 6. הגשם ירד (fali) על הספסל האדום החדש
 7. אני לא מבין למה אתה משקר
 8. למי תתן את הפרחים היפים?
 9. תושבי העיר ביקרו אותי

פתרונות

עריכה

תרגיל 1

עריכה
 1. בקיץ, הרבה זרים מבקרים במדינתנו
 2. למה הם מבקרים במדינתנו?
 3. בגלל שהם רוצים לשחות בים
 4. ביום הראשון של פברואר הייתי חולה
 5. איפה האופניים שלי?
 6. האם תושבי אמסטרדם גרים בלונדון?
 7. למה יש לך פחד מרופא השיניים?
 8. המורה מלמדת את חניכי הקורס
 9. הנשים מנקות את הבית, אבל איפה הגברים?

תרגיל 2

עריכה
 1. ?Ĉu vi jam skribis leteron al via gepatroj
 2. ?Kial vi ne lernis la naǔan lecionon
 3. La kvara pomo falis sur la plankon
 4. ?Kiu ludas en la dormĉambro
 5. La geknaboj iras en la ĝardenon
 6. La pluvo falis sur la novan ruĝan benkon.
 7. Mi ne komprenas, kial vi mensogas
 8. ?Al kiu vi donos la belajn florojn
 9. La urbanoj vizitis min


<<< שיעור 10 דף השער שיעור 12 >>>