אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 9

גזירת מילים

עריכה

בשיעורים הקודמים למדנו איך לגזור מילים בעזרת שימוש בתחיליות וסופיות.

שינוי הסיומת של מילה כלשהי מאפשר, גם כן, ליצור מילים נוספות הקשורות אליה.

kanti לשיר kanto שיר
ami לאהוב amo אהבה
vivi לחיות vivo חיים
viziti לבקר vizito ביקור
kuraĝo אומץ kuraĝa אמיץ

הלחמת מילים

עריכה

באספרנטו מילים רבות בנויות מ"הלחמה" של שתי מילים אחרות, שקשורות ביניהן במילת יחס כלשהי. מילת היחס עצמה לא תופיע במילה המורכבת, ובמקרים מסויימים משמיטים גם את הסיומת o של הרכיב הראשון.

ĝardeno גן benko ספסל ĝardenbenko ספסל גן
akvo מים birdo ציפור akvobirdo ציפור מים
dormi לישון ĉambro חדר dormĉambro חדר שינה

את הסיומת o של המילה הראשונה משאירים במקרים כשההשמטה שלה גורמת לקושי בהגיית המילה המורכבת. כך, למשל, אם היינו משמיטים את ה-o במילה akvobirdo היה מאד קשה להגות אותה.

מספרים

עריכה

הגיע הזמן לספור באספרנטו. אז שלוש, ארבע, לעבודה!

1 unu 20 dudek
2 du 21 dudek unu
3 tri 23 dudek tri
4 kvar 29 dudek naǔ
5 kvin 30 tridek
6 ses 40 kvardek
7 sep 50 kvindek
8 ok 70 sepdek
9 naǔ 90 naǔdek
10 dek 100 cent
11 dek unu 500 kvincent
12 dek du 1000 mil
13 dek tri 10,000 dekmil

חודשי השנה

עריכה
januaro ינואר
februaro פברואר
marto מרץ
aprilo אפריל
majo מאי
junio יוני
julio יולי
aǔgusto אוגוסט
septembro ספטמבר
oktobro אוקטובר
novembro נובמבר
decembro דצמבר

כינוי הגוף ĝi

עריכה

את רוב כינויי הגוף כבר הכרנו. כינוי גוף שטרם פגשנו הוא ĝi, שהוא כינוי גוף שלישי בדומה ל"הוא" או "היא" אבל מתייחס לשם עצם שאינו בן אדם (כמו המילה האנגלית "it").

אוצר מילים

עריכה

מילות שאלה

עריכה
kiam מתי
kial למה
kie איפה
kiel איך

שמות עצם

עריכה
stacidomo תחנה
vojo דרך
trafiko תנועה
monto הר
metro מטר
mezo מרכז

תארי שם

עריכה
alta גבוה
danĝera מסוכן

פעלים

עריכה
kuiri לבשל
foriri לעזוב
montri להראות/להציג
scii לדעת

תרגילים

עריכה

תרגיל 1

עריכה

תרגם לעברית:

 1. ?Kiam estos la lasta leciono de nia kurso
 2. Nia instruisto ankoraǔ ne scias
 3. ?Kial ni lernas Esperanton
 4. ?Kie estas via instruistino
 5. Ŝi estis en la ĝardeno, sed nun ŝi estas en via kuirejo
 6. ?Kiel mi iras al la stacidomo, sinjoro
 7. La trafiko en niaj grandaj urboj estas tre danĝera por infanoj
 8. ?Kial viaj infanoj ludas en mia ĝardeno

תרגיל 2

עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. שלושת החתולים קפצו על ספסל הגינה
 2. הוא (החתול) גדול ואפור
 3. האם לאחותך יש שבעה דגים?
 4. הגבעה (היא) 65 מטר גובה
 5. מתי הילדים שלך יעזבו?
 6. אני לא מבין אותך
 7. איפה התחנה?
 8. התחנה במרכז (mezo) העיר שלנו
 9. הוא מראה לי את הדרך לתחנה

פתרונות

עריכה

תרגיל 1

עריכה
 1. מתי יהיה השיעור האחרון של הקורס שלנו?
 2. המורה שלנו עדין לא יודע
 3. למה אנחנו לומדים אספרנטו?
 4. איפה המורה שלך/שלכם?
 5. היא היתה בגן, אבל עכשיו היא במטבח שלך
 6. איך אני מגיע לתחנת הרכבת, אדוני?
 7. התנועה בערים הגדולות שלנו מאד מסוכנת לילדים
 8. למה הילדים שלך משחקים בגינה שלי?

תרגיל 2

עריכה
 1. La tri katoj saltis sur la ĝardenbenkon
 2. Ĝi estas granda kaj griza
 3. ?Ĉu via filino havas sep fiŝojn
 4. La monteto estas sesdek kvin metrojn alta
 5. ?Kiam viaj infanoj foriros
 6. Mi ne komprenas vin
 7. ?Kie estas la stacidomo
 8. La stacidomo estas en la mezo de nia urbo
 9. Li montras al mi la vojon al la stacidomo


<<< שיעור 8 דף השער שיעור 10 >>>