אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 7

הסופית ilעריכה

הסופית il משמשת כדי לגזור שם של כלי או מכשיר הקשורים למילה כלשהי:

flugi לעוף flugilo כנף
kombi לסרק kombilo מסרק
veturi לנהוג veturilo כלי רכב
tondi לגזור tondilo מספריים
tranĉi לחתוך tranĉilo סכין

הסופית istעריכה

הסופית ist משמשת כדי לגזור עיסוק או מקצוע הקשורים למילה כלשהי:

instrui ללמד instruisto מורה
baki לאפות bakisto אופה
ĝardeno גן ĝardenisto גנן
arto אומנות artisto אמן
dento שן dentisto רופא שיניים
ŝuo נעל ŝuisto סנדלר

הסופית idעריכה

הסופית id משמשת לגזירת מילים שמצביעות על בן/צאצא הקשור למילה כלשהי:

ĉevalo סוס ĉevalido סְיָח
reĝo מלך reĝido נסיך


 

כדאי לדעת:

השימוש שעושה אספרנטו בתחיליות וסופיות מקטין בצורה משמעותית את מספר השורשים שיש ללמוד בעל פה. היא מאפשרת למי שלומד את השפה להגדיל במהירות את אוצר המילים על ידי ניחוש מושכל, שכן מרגע שמבינים את ה"הגיון" שמאחרי סופית או תחילית כלשהי, ניתן לגזור בעזרתה עוד ועוד מילים חדשות.

כך, למשל, אם למדת שפירוש המילה segi הוא "לנסר", קל לנחש ש-segilo פירושו "מסור". מהמילה reĝo (מלך) ניתן לגזור מיד שלוש מילים נוספות על ידי שימוש בסופיות id ו-in (עליה למדנו ב שיעור 2): reĝido: נסיך, reĝino: מלכה, ו-reĝidino: נסיכה.

סיומת n במשפטי תנועהעריכה

חלק ממילות היחס באספרנטו יכולות לשמש לשני תפקידים שונים.

 1. כדי לתאר הימצאות במקום כלשהו (כתשובה לשאלה "איפה")
 2. כדי לתאר תנועה בכיוון כלשהו (כתשובה לשאלה "להיכן")

כדי להבחין בין המקרים משתמשים בסיומת n.

 • Li marŝas en la ĝardeno: הוא הולך בתוך הגן (הוא נמצא כל זמן ההליכה בתוך הגן, והתהלך בתוכו).
 • Li marŝas en la ĝardenon: הוא הולך לתוך הגן (לפני ההליכה הוא נמצא מחוץ לגן. ההליכה היא זו שגרמה לו להמצא בתוך הגן).
 • La libro estas sur la tablo: הספר נמצא על השולחן.
 • Li metas la libron sur la tablon: הוא מניח את הספר על השולחן (לפני ביצוע הפעולה הספר היה מחוץ לשולחן. הפעולה היא זו שגרמה לו להמצא על השולחן).

מושא עקיף שקשור למילות היחס el, al, ĝis ו-de לא יקבל סיומת n, כיוון שאלו מילות יחס שמתארות כיוון מעצם טבען.

 • Mi iras al la urbo: אני הולך לעיר.
 • Li venas el la domo: הוא יוצא מהבית.
 • Ni promenos ĝis la placo: נלך עד הכיכר.
 • La vazo falis de la tablo: האגרטל נפל מהשולחן.

אוצר מיליםעריכה

שמות עצםעריכה

konduktoro כרטיסן
tramo חשמלית
vesto בגד
lumo אור

תארי שםעריכה

alia אחר

פעליםעריכה

haki לקצץ
kudri לתפור
salti לקפוץ
gladi לגהץ
demandi לשאול
verki לכתוב (סיפור)

מילות יחסעריכה

pri על, אודות
ke ש...

תרגיליםעריכה

תרגיל 1עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. רַע (רמז: ההיפך מטוב)
 2. חושך
 3. עוֹבֵד (שם עצם)
 4. ענק (תואר השם)
 5. מורה (בלשון נקבה)
 6. גרזן (רמז: לקצץ)
 7. לעמול (רמז: לעבוד הרבה)
 8. מחט (רמז: כלי תפירה)

תרגיל 2עריכה

תרגם לעברית:

 1. La kato saltas de la seĝo sur la tablon
 2. "?Mia patrino demandis al mi: "ĉu vi vidas mian novan gladilon
 3. "Sed mi respondis: "Ne, mi ne vidas vian gladilon
 4. La reĝo kaj la reĝido vizitis nian malgrandan urbon
 5. La konduktoro diras al ni, ke alia tramo ne venos
 6. La birdo flugas el la ĉambro, sed la kolomboj flugas en la ĉambron
 7. La vestoj de la reĝidino estis belegaj

תרגיל 3עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. המורה אומרת לילדונת שהיא כותבת יפה
 2. הציפור הירוקה עפה מהחדר
 3. אני רואה מחט דקה על הרצפה
 4. היא מדברת על הכובע האפור של הסנדלר הזקן
 5. המורה מלמד את הילדים שלך
 6. האמן כותב ספר יפה
 7. אנחנו מדברים על הסייחים החומים
 8. האם גם אתה ביקרת אותו?

פתרונותעריכה

תרגיל 1עריכה

 1. malbona
 2. mallumo
 3. laboristo
 4. grandega
 5. instruistino
 6. hakilo
 7. laboregi
 8. kudrilo

תרגיל 2עריכה

 1. החתול קופץ מהכסא על השולחן
 2. אמא שלי שאלה אותי: "האם אתה רואה את המגהץ החדש שלי?"
 3. אבל אני השבתי: "לא, אני לא רואה את המגהץ שלך"
 4. המלך והנסיך ביקרו בעיר הקטנה שלנו
 5. הכרטיסן אומר לנו שחשמלית אחרת לא תגיע
 6. הציפור עפה מהחדר, אבל היונים עפות לתוך החדר
 7. הבגדים של הנסיכה היו יפהפיים

תרגיל 3עריכה

 1. La instruistino diras al la knabineto, ke ŝi bele skribas
 2. La verda birdo flugas el la ĉambro
 3. Mi vidas maldikan kudrilon sur la planko
 4. Ŝi parolas pri la griza ĉapelo de la maljuna ŝuisto
 5. La instruisto instruas viajn infanojn
 6. La artisto verkas belan libron
 7. Ni parolas pri la brunaj ĉevalidoj
 8. ?Ĉu ankaǔ vi vizitis lin


<<< שיעור 6 דף השער שיעור 8 >>>