אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 8

הסופית ej עריכה

הסופית ej משמשת כדי לגזור שם של מקום שבו מתבצעת פעולה כלשהי.

lerni ללמוד lernejo בית ספר
labori לעבוד laborejo מקום עבודה
preĝi להתפלל preĝejo כנסיה

הסופית estr עריכה

הסופית estr משמשת כדי לגזור את המנהיג או הנושא באחריות הקשור למילה כלשהי:

ŝipo ספינה ŝipestro קברניט
urbo עיר urbestro ראש עיר
lernejo בית ספר lernejestro מנהל בית הספר

הסופית ul עריכה

הסופית ul משמשת כדי לאפיין אדם שיש לו תכונה הקשורה למילה כלשהי.

griza אפור grizulo כסוף שיער
malsana חולה malsanulo אדם חולה


 

כדאי לדעת:

המילה malsanulejo מורכבת מארבע תחיליות/סופיות שהכרנו.
 • sana: בריא.
 • malsana: חולה (התחילית mal הופכת את משמעות המילה).
 • malsanulo: אדם חולה (הסופית ul גוזרת את האדם שנושא את התכונה "חולה").
 • malsanulejo: בית חולים (הסופית ej גוזרת את המקום).

בניחוש מושכל אפשר לשער שמנהל בית החולים יהיה malsanulejestro. כך גזרנו, על פי הגיון פשוט, ארבע מילים שונות משורש אחד, וחסכנו לעצמנו את הצורך לזכור אותן.

כינוי הגוף הסתמי oni עריכה

במשפטים שבהם הנושא איננו מוגדר באופן ספציפי, כדוגמת "ידוע ש...", "אומרים ש...", "כפי שאפשר לראות..." וכו', משתמשים בכינוי הגוף הסתמי oni.

 • Oni diras ke li estas riĉa: אומרים שהוא עשיר
 • Oni vidas ke ili estas amikoj: רואים שהם חברים

אוצר מילים עריכה

שמות עצם עריכה

monato חודש
jaro שנה
mono כסף
leciono שיעור

תארי שם עריכה

feliĉa מאושר
saĝa נבון
lasta אחרון
diversa מגוון
riĉa עשיר

פעלים עריכה

perdi לאבד
kompreni להבין
kosti לעלות (כסף)
pentri לצבוע
mensogi לשקר
scii לדעת

אחרים עריכה

tre מאד
kvazaŭ כאילו ש...
ankoraŭ עדיין

תרגילים עריכה

תרגיל 1 עריכה

תרגם לעברית:

 1. Li parolas kvazaǔ li scias
 2. Kato kaj hundo estas kvarpieduloj
 3. Jaro havas 12 monatojn
 4. La malfeliĉulo falis en la akvon
 5. En la preĝejo oni preĝas
 6. La riĉulino donis monon al la malriĉa virino
 7. ?Ĉu vi komprenis la lecionon de la instruisto

תרגיל 2 עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. קברניט הספינה קנה ספר
 2. הספר עלה 5 דולאר (dolaro)
 3. האם אתה שקרן?
 4. כסוף השיער הלך לתוך הגן
 5. הסכין נפל על האדמה ולא ראינו אותו
 6. הצבעי עבד במקום העבודה שלנו

פתרונות עריכה

תרגיל 1 עריכה

 1. הוא מדבר כאילו הוא יודע
 2. חתול וכלב הם הולכי ארבע
 3. בשנה יש 12 חודשים
 4. המסכן נפל לתוך המים
 5. מתפללים בכנסיה
 6. העשירה נתנה כסף לאישה העניה
 7. האם הבנת את השיעור של המורה?

תרגיל 2 עריכה

 1. La ŝipestro aĉetis libron
 2. La libro kostis kvin dolarojn
 3. ?Ĉu vi estas mensogulo
 4. La grizulo iris en la ĝardenon
 5. La tranĉilo falis sur la teron kaj ni ne vidis ĝin
 6. La pentristo laboris en nia laborejo.


<<< שיעור 7 דף השער שיעור 9 >>>