ביוטכנולוגיה/שאלות/מבחני בגרות בביוטכנולוגיה/פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2005

פרק ראשון

עריכה
 1. ב
 2. ג
 3. ג או א
 4. ד
 5. א
 6. ד
 7. ב
 8. ג
 9. ב
 10. ד
 11. ג
 12. ד