ביוטכנולוגיה/שאלות/מבחני בגרות בביוטכנולוגיה

מאגר בגרויות בביוטכנולוגיה עריכה

מיקודים עריכה

המיקוד מופיע באגף הבחינות בנתיב הטכנולוגי

מבחני בגרות בתהליכים ביוטכנולוגיים א' (842101) עריכה

שנה פתרונות דגם תשובות
2002 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2002
2003 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2003
2004 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2004 [1]
2005 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2005 [2]
2006 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2006 [3]
2007 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2007 [4]
2008 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2008 [5]
2009 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2009 [6]
2010 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2010
2011 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2011
2012 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2012
2013 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2013
2014

מבחני בגרות בתהליכים ביוכטכנולוגיים ב' (842201) עריכה

שנה פתרונות דגם תשובות
2002
2003
2004 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2004 [7]
2005 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2005 [8]
2006 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2006

[9]

2007 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2007

[10]

2008 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2008 [11]
2009 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2009 [12]
2010 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2010
2011 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2011
2012 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2012
2013 פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2013

שאלות עריכה

א. מהו תירוש ? 1- מיץ ענבים 2-תמיסה צלולה המתקבלת בבירה לאחר מיצוי המרכיבים המתסיסים מהלתת. 3-יין

ביוטכנולוגיה - מעבדה עריכה

(ראו גם דפי שיחה).

אתרים עריכה