ביוטכנולוגיה/שאלות/מבחני בגרות בביוטכנולוגיה/פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2007

חלק א עריכה

 1. ב
 2. ד
 3. ד
 4. ב
 5. ג
 6. ב
 7. ב
 8. ג
 9. א
 10. ב
 11. ג
 12. ב