ביוטכנולוגיה/שאלות/מבחני בגרות בביוטכנולוגיה/פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2008

חלק א עריכה

 1. א
 2. ב
 3. א
 4. ד
 5. ג
 6. ב
 7. א
 8. א
 9. ד
 10. ד
 11. ב
 12. ג