ביוטכנולוגיה/שאלות/מבחני בגרות בביוטכנולוגיה/פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים א' 2009

חלק א

עריכה
 1. ב
 2. ד
 3. ג
 4. א
 5. ג
 6. ג
 7. ד
 8. א
 9. ב
 10. ב
 11. א
 12. ד