ביוטכנולוגיה/שאלות/מבחני בגרות בביוטכנולוגיה/פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2011

שאלות אמריקאיות עריכה

3. ב

12. א -מקצוות העלים