ביוטכנולוגיה/שאלות/מבחני בגרות בביוטכנולוגיה/פתרונות - בגרות בתהליכים ביוטכנולוגים ב' 2013

הנדסה גנטית- שאלה 23 עריכה

5 שלבים בשיבוט דנ"א באמצעות נשא בקטריופאג'י: א. חיתוך הדנ"א

ב. חיתוך הנשא הבקטריופאג'י

ג. קשירה ויצירת נשאים רקומביננטים

ד. יצירת חלקיקים בקטריופאג'ים רקומביננטים

ה. הדבקה והשלמת השיבוט.

2. ניתן לבודד מקטע דנ"א לאחר שיבוטו ע"י הרצתו בג'ל אם יודעים את גודלו. מריצים את כל מקטעי הדנ"א בג'ל והמקטעים יפרדו ע"פ גודלם, כך נוכל לבודד את מקטע הדנ"א הרצוי.

3. 1. סיבה אחת אפשרית שבשל כך לא קיבלנו תהליכי תעתוק ותרגום של הגן כי יכול להיות שהגן שאחראי על תהליכים אלו נחתך ע"י אחד מאנזימי ההגבלה .

2. הממצא של החוקרים תואם את הסיבה שהצענו בתת סעיף הקודם מפני שכאשר שמו את הגן השלם שלא נחתך ע"י אנזימי הגבלה התרחשו תהליך תעתוק ותרגום, וכאשר שמנו את הגן החתוך לא התרחשו תהליכים אלו כי האנזימי הגבלה חתכו את האזורים האחראים על תהליכי תעתוק ותרגום.