ביוכימיה/הקשר בין מבנה חומצת השומן לתכונותיה

נקודת היתוךעריכה

  1. ככל שהשרשרת ארוכה יותר – נקודת ההיתוך עולה.
  2. ככל שהשרשרת רוויה יותר (ללא קשר כפול; יש יותר קשרי מימן) – נקודת היתוך עולה.

דוגמאעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מסיסותעריכה

מסיסות של חומצות שומןעריכה

חומצות שומן הן מולקולות הידרופוביות (שונאי מים) ולכן המסיסות שלהן במים ירודה. המבנה הבסיסי שלהן בתוך מים הוא מיצלה, כלומר הראשים ההידרופילים (אוהבים המים) נוטים כלפי חוץ והחלקים ההידרופובים נוטים כלפי פנים. ככל שהשרשרת ארוכה יותר כך יש יותר חומצת שומן מאוגדות יחדיו ולכן המסיסות של המולקולה פוחתת.

חומצות שומן אמפיפטיותעריכה

 
מולקולה אמפיפטית – מולקולה אשר צד אחד בה הוא הידרופובי והצד השני הוא הידרופילי.