בקצב/תרגילים בסיסיים

תרגילים בסיסייםעריכה

תרגילי קצב בסיסיים. משקל:4/4. משכים: רבע, חצי, שלם. ללא הפסקים.

תרגיל 01עריכה

 
האזן

תרגיל 02עריכה

 
האזן

תרגיל 03עריכה

 
האזן

תרגיל 04עריכה

 
האזן

תרגיל 05עריכה

 
האזן

תרגיל 06עריכה

 
האזן

תרגיל 07עריכה

 
האזן

תרגיל 08עריכה

 
האזן

תרגיל 09עריכה

 
האזן

תרגיל 10עריכה

 
האזן

תרגיל 11עריכה

 
האזן

תרגיל 12עריכה

 
האזן

תרגיל 13עריכה

 
האזן

תרגיל 14עריכה

 
האזן

תרגיל 15עריכה

 
האזן

ניווטעריכה

בקצב    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם תרגילים בסיסיים לפרק הבא
אין - תרגילים בסיסיים עם הפסקים