בקצב/תרגילים בסיסיים עם הפסקים

תרגילים בסיסיים עם הפסקים עריכה

תרגילי קצב בסיסיים עם הפסקים. משקל:4/4. משכים והפסקים: רבע, חצי, שלם.

תרגיל 01 עריכה

 
האזן

תרגיל 02 עריכה

 
האזן

תרגיל 03 עריכה

 
האזן

תרגיל 04 עריכה

 
האזן

תרגיל 05 עריכה

 
האזן

תרגיל 06 עריכה

 
האזן

תרגיל 07 עריכה

 
האזן

תרגיל 08 עריכה

 
האזן

תרגיל 09 עריכה

 
האזן

תרגיל 10 עריכה

 
האזן

תרגיל 11 עריכה

 
האזן

תרגיל 12 עריכה

 
האזן

תרגיל 13 עריכה

 
האזן

תרגיל 14 עריכה

 
האזן

תרגיל 15 עריכה

 
האזן

תרגיל 16 עריכה

 
האזן

תרגיל 17 עריכה

 
האזן

תרגיל 18 עריכה

 
האזן

תרגיל 19 עריכה

 
האזן

תרגיל 20 עריכה

 
האזן


ניווט עריכה

בקצב    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם תרגילים בסיסיים עם הפסקים לפרק הבא
תרגילים בסיסיים - שמיניות - תרגילים בסיסיים