בקצב/תרגילים בסיסיים עם הפסקים

תרגילים בסיסיים עם הפסקיםעריכה

תרגילי קצב בסיסיים עם הפסקים. משקל:4/4. משכים והפסקים: רבע, חצי, שלם.

תרגיל 01עריכה

 
האזן

תרגיל 02עריכה

 
האזן

תרגיל 03עריכה

 
האזן

תרגיל 04עריכה

 
האזן

תרגיל 05עריכה

 
האזן

תרגיל 06עריכה

 
האזן

תרגיל 07עריכה

 
האזן

תרגיל 08עריכה

 
האזן

תרגיל 09עריכה

 
האזן

תרגיל 10עריכה

 
האזן

תרגיל 11עריכה

 
האזן

תרגיל 12עריכה

 
האזן

תרגיל 13עריכה

 
האזן

תרגיל 14עריכה

 
האזן

תרגיל 15עריכה

 
האזן

תרגיל 16עריכה

 
האזן

תרגיל 17עריכה

 
האזן

תרגיל 18עריכה

 
האזן

תרגיל 19עריכה

 
האזן

תרגיל 20עריכה

 
האזן


ניווטעריכה

בקצב    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם תרגילים בסיסיים עם הפסקים לפרק הבא
תרגילים בסיסיים - שמיניות - תרגילים בסיסיים