מדף מדף מדעי הרוח

אוסף תרגילי קצב לכל כלי הנגינה ולזמרים עריכה

תוכן העניינים עריכה

  1. תרגילים בסיסיים - משקל: 4/4. משכים: רבע חצי ושלם.
  2. תרגילים בסיסיים עם הפסקים משקל: 4/4. משכים: רבע חצי ושלם, הפסקים: רבע חצי ושלם.

פרקים בפורמט Wikitex עריכה

  1. בקצב/תרגילים בסיסיים Wikitex
  2. בקצב/תרגילים בסיסיים עם הפסקים Wikitex