הגות הנפש/שיעורי קפלן

שיעורי ג'פרי קפלן - קישורים

להלן תקציר וקישורים לסדרת הרצאות ד"ר ג'פרי קפלן באנגלית פשוטה (ולפעמים תוך פשטנות יתרה) על הגות הנפש.

אתרו של המרצה האקדמי ד"ר ג'פרי קפלן מאוניברסיטת צפון קרולינה בארה"ב.

תקציר השיעורים

עריכה

מבוא

עריכה

חלק א. דואליזם: עולם חצוי מוחי (חמרי גשמי) - נפשי (רוחני)

עריכה
 • (יוטיוב) תפיסת השניות (הדואליזם)
  • - עולם חצוי ומחולק מצד אחד למוחי גשמי חמרי גופני, ומצד שני לשכלי נפשי רוחני.
  • - זו דעת רנה דקארט (ולכן זו נקראת: הגישה הקרטזית - מלשון דה-קרט)
  • לדעת דקרט: האל לא ירמה את האדם החש בשכלו שלו, ובחוויית התחושות האישיות, בלי "שיהיה קיום" לזה.
   • דקרט ראה כך גם את מערכת הצירים הקרטזית, צירים אנכיים זה לזה ובלתי תלויים זה בזה.
 • שאלת ההשפעה:
  • - אם שני עולמות נפרדים ובלתי תלויים, איך האחד משפיע על השני?
  • - השאלה ששימשה לדחיית תפישת השניות והגישה של מציאות חצויה. דעת הנסיכה אליזבט (בתו של מלך בוהמיה;).
 • (יוטיוב) רוח הרפאים שבמכונה
  • - התפישה השבויה והשגויה של מרדף אחר רוח הרפאים שבמכונה:
  • - (טעות קטגוריאלית) שגיאה חמורה של סיווג מוטעה: תפיסת השניות (דואליזם) וחלוקת גוף-נפש היא תפישה נלעגת וטפשית, הנובעת משגיאה חמורה של סיווג והגדרה מוטעים.
  • - זו דעת גילברט רייל (1949 בספרו: מושג הנפש)
 • אפיפנומנליזם - חוויה - תופעה מופקת מן המוח ללא השפעת גומלין
  • החוויה באה כתוצאה מהתפישה והידיעה של המוח
  • אך החוויה של התחושה האישית היא נפרדת מהמוח ופעולתו, ואינה מניעה לכשעצמה (בחזרה) תהליכים גשמיים חמריים במוח.
 • (יוטיוב) החדר של מרי שלא ראתה אדום מעולם
  • - (דחיית אפיפנומנליזם) דחיית גישת התפישה והידיעה כמקור לבעיה:
  • ברור לנו בתרגיל המחשבתי שיש תוספת חווייתית מעבר לידיעה, למרות שידעה "הכל" על הצבע האדום.

חלק ב. פיזיקליזם - החמריות החדשה, עולם אחיד

עריכה

פיזיקליזם - החמריות החדשה הנשענת על מדעי הטבע (הפיזיקה)

 • (יוטיוב) התנהגותנות הסברית (ביהביוריזם לוגי):
  • - (דיספוזיציה) הנטיה של זכוכית להתרסק לרסיסים. מאמר הסבר של דוד ארמסטרונג.
  • - ארמסטרונג דחה בהמשך עמדה זו, ויחד עם האוסטרלים ג'ון סמארט (JJC) ואוּלְם פְּלֵייס הקים את האסכולה של תורת הזהות.
  • דוגמה: תחושת הכעס - גם אם כרגע הכעס לא גרם להתפרצות, הוא מגביר את הנטיה להתפרצות. נטיה הנמדדת באופן מדעי, הסתברותי-סטטיסטי.
  • ראו להלן בחלק ההרחבה, הסיבה שגישה זו נקראת ביהביוריזם לוגי.
 • (יוטיוב) סופר ספרטנים
  • (דחיית הביהביוריזם הלוגי) דחיית גישת ההתנהגותנות ההסברית:
  • - קיימת חוויית התחושה האישית גם אם לא מופקת כהתנהגות בתגובה.
  • - דעת הילרי פוטנם.

דחיית תורת הזהות: סוג תפקודי (פונקציונלי) יכול להכיל ריבוי מופעים (מולטי ריאליזציה)

  • - ל"שכל" ריבוי מופעים: לדוגמה מוח התמנון המפוזר בין רגליו, והחש כאב ממש כמונו, לפחות לפי הנראה לעין.
  • - מכאן ש"שכל" הוא זהות סיווגית (שֵכֶל המגיע ממוח שפועל אחרת לגמרי ממוחנו האנושי וממוחם של כל בעלי החיים העיליים בעלי החוליות), ולכן אין לזהות את השכל עם המוח האנושי.
  • - זו דעת אוּלְם פְּלֵייס. (1968)
 • (יוטיוב) גישת זהות התיפקוד - פונקציונליזם.
  • הגדרת השכל על פי תיפקודו ותפקידו (הפונקציה שלו) בטבע.
  • - לדוגמה: קנאה - תכונה לפי התפקוד שיש לה בעולם הרגשי וההתנהגותי.
  • - זו דעת הילרי פוטנם, שסוכמה בתקציר של אדם ברדלי.
   • דוגמאות השיטה במדעי החיים:
   • - עור החיה, קרום התא, ושלדת המכונית מתפקדים כגבול, מניעת חדירה, שמירה על צורה וכדו'.
   • - הצבע האדום הבולט של פרחים והצוף המתוק התפתח ונועד למשוך חרקים מתאימים אל הפרח ולהבדילו מן המצוי (הצהוב) הנרחב וכך גם הצבע האדום ומתיקות טעמו של הפרי נועדו למשוך בעלי חיים אל הפרי, ובמיוחד ציפורים, לצורך הפצת הזרע שבו.
   • דוגמה להגדרה תפקודית, בתחום המסחר: מכונת משקאות קרים - ניתן להגדירה לפי הגדרת התפקיד, ואין זה משנה מה צורתה או מאילו חומרים היא בנויה.
 • (יוטיוב) היפוך הצבעים
  • (דחיית הפונקציונליזם) דחיית גישת זהות התיפקוד:
  • - ניתן להוכיח שחלק ניכר מהגברים מקיימים היפוך צבעים שאינו משפיע על מה שהם רואים.
 • (יוטיוב) החדר הסיני - דחיית זהות מתוך תפקוד (פונקציונליזם): י
  • הסטת לוחות בלי הבנה מפיקה תוצאה של משפט בסינית, אך בדרך לא "הבינה" ולא "פענחה" את המסר.
  • נראה שבמקור הובא כהדגמה לכך שאין זה "הסבר" להבנה, שהרי במקרה זה לא נוצרת חוויית ההבנה.
 • (יוטיוב) להיות עטלף - דחיית הפיזיקליזם (וחזרה למציאות חצויה). דעת תומס נֵייגֶל (1976).
  • כמו שאין אפשרות לחוש כעטלף עד שתגיע למקומו, כך ההסבר המדעי לא יכול לכלא את חוויית התחושה האישית. (כי היא לא אישית).

---

לסיכום נרחב יותר של השיעורים ראו \סיכום ההרצאות