הגות הנפש/נושאים/שאלות/הגוף והנפש

<< לפרק הקודם (השוואה וזהות)      | בחזרה לעמוד הראשי |       לפרק הבא (להשלים) >>

הגישות הקיימות

עריכה
הגות הנפש/עמדות הגות הנפש/עמדות/אחודה הגות הנפש/עמדות/חלוקה

שתי גישות מרכזיות קיימות לגבי הגוף והנפש:

 • מציאות חצויה: גוף ונפש. דואליזם
 • מציאות אחודה: העולם כולו חמרי. מוניזם.

יש גם גישה שלישית לפיה העולם כולו רוחני - ומדומיין. לא נרחיב בגישה הזו, שכן היא אינה צריכה למדע, לפיה אפשר לומר כל דבר, והיא אינה מניחה את הדעת של מי שנחשף במלואו לעולם ולמחקר המדעי.

יחד עם זה, יש גם לה לעתים תועלת ואף קשר מדעי, בתנאי שאינה מכחישה את קיום העולם, למשל לפי עמדות אנשים המדברים על גאיה (כמו תורתה של מרי מידג'לי המנוחה), וכן עמדות יהודיות חסידיות כמו אלה של רבי שלמה מלוצק. ולמרות זאת נניח לה בינתיים כאן בספרנו.

מציאות חצויה - גוף ונפש

עריכה
 • תפישות דואליזם - גישת המציאות החצויה גשמי-רוחני, מוחי-נפשי:
  • דואליזם הכרחי - השיטה "הקרטזית" של רנה דקארט: האל לא ירמה אותנו לגבי עצם קיום תחושותינו.
  • התנגדויות: המגע בין הנפש לגוף אינו אפשרי - טענתה של הנסיכה אליזבט
  • הטעות היסודית והחמורה  של סיווג שגוי בהגדרת המושג נפש - טענתו של גילברט רייל
 •  תפישות חמריות:

ראו בהמשך #טיעונים בעניין גוף ונפש

מציאות אחודה - חומרנות מדעית

עריכה

חומרנות מדעית - פיזיקליזם - החומרנות החדשה על פי המדע.

 • א. גישת ההתנהגותנות: אין חוויה, יש רק התנהגות. (ביהביוריזם)
 • ב. גישת החמרנות המלאה: זהות הנפשי עם המוחי. (פיזיקליזם מלא) בספר האופ גישה זו בלבד נקראת פיזיקליזם
 • ג. גישת התיפקוד: הנפשי הוא תיאור תיפקודי של המוחי. (פונקציונליזם)

אחודה א. התנהגותנות: אין חוויה יש רק התנהגות

עריכה
 • א. גישת ההתנהגותנות (ביהביוריזם) - על פי חקר ההתנהגות - דעתו של גילברט רייל
  • ביהביוריזם טהור על פי לודוויג ויטגנשטיין בעקבות הביהביוריזם הקיצוני של פרדריק סקינר
  • התנהגותנות הסברית (ביהביוריזם לוגי) - דעתו של גילברט רייל, כאמור לעיל. - להשלים...
   • התנגדות לגישת ההתנהגותנות: טיעון הספרטנים העילאיים של הילרי פטנם, המנתקים את תחושותיהם מתגובה מעשית כלשהי.

אחודה ב. זהות הנפשי עם המוחי. חמרנות מלאה - פיזיקליזם

עריכה

חומרנות מלאה - פיזיקליזם ללא סייג:

 • ב. גישת הנפשי והמוחי הזהים (זהות נפש-מוח) - דעתם של הילארי פוטנם וסמארט(?)
   • סיבתיות וזהות: שאלת זיהוי הגורם בשרשרת וצירוף נסיבות. סוגי זהות אחידה: זהות תכולה וזהות סיווג.
   • התנגדות לזהות נפש-מוח:

אחודה ג. גישת התפקוד - פונקציונליזם

עריכה
 • ג. גישת התיפקוד (פונקציונליזם) - דעתם של ??
 • תלונת ההתנשאות האנושית (שוביניזם של חיים) - הרואים ב"חיים" משהו שאינו טבעי
 • האפשרי במחשבה לעומת האפשרי למעשה.

התנגדויות לכל השיטות החמרניות האחודות

עריכה
תרגילי חשיבה, והיסמכות על הנחות יסוד הנשמעות סבירות
 • א. טיעון הזומבי של דוד חלמרס.
להשלים:  ???גולם חסר נפש המתאר את חוויותיו הוא אפשרי במציאות לפי ההגיון, וקיימת חוויה נפשית, לכן הנפשי נפרד ולא מוסבר בידי החומר???
 • ב. בעיית החוויה (השאלה הקשה) נגד הסברים חומרניים:
  • ב1. החדר של מרי - פרנק ג'קסון
מרי היודעת כל בענייני הצבע האדום חווה אותו לראשונה - ומכאן שהחוויה הנפשית שונה מהידוע והמובן.
  • ב2. דימוי העטלף של דוד נֵייגְל:
לא ניתן לדמיין את חוויות העטלף כי הוא שונה מאיתנו מהותית. וכך לא ניתן "להסביר" את החוויה הנפשית דרך המדע.
  • ב3. החדר הסיני של ג'ון סיריל (במקורו נועד לחזק את התפישה של פיזיקליזם)
פקידים המייצרים תשובות בסינית לשאלות בסינית בלי להבין את תוכנם, אינם "מבינים". ומכאן שחוויית ההבנה אינה כעיבוד מחשב.
  • ב4. ג'ון לוק וטענת אפשרות הקלט המהופך (היפוך קוואליה)
הקלט ההפוך של צבעים יוליד חוויה פנימית שונה, אך תוצאה התנהגותית שאינה שונה מאשר קלט ישיר. מכאן שיש חוויה פנימית, השונה מההתנהגות והתגובה.
   • פול צ'ורצ'לנד וטענת ההיפוך ההכרחי (נגד טענת הקלט המהופך).
להשלים

תורת הזהות החמרית של הנפשי-שכלי (פיזיקליזם)

עריכה
עמדת זהות הנפשי עם הטבע המוסבר

התפקיד הנפשי-שכלי

עריכה
מבוא: הגדרות במדעי החיים לפי תיפקוד ותפקידים
שאלת תפקידי השכלי-הנפשי בנפרד מהמוח החמרי

המוּדעוּת העצמית

עריכה
מושגי תפישה (קוגינטיביים) של מוּדעוּת והכרה עצמית
מושגי מוּדעוּת עצמית לפי תיפקוד
מודעות התנסותית בשונה ממודעות אחרת

דגם המחשב של הנפש

עריכה

להשלים

הנפשי-השכלי החיצוני (אקסטרנליזם)

עריכה
עמדת הנפשי-השכלי החיצוני (אקסטרנליזם)
לפיה התגובות הגופניות והרישום בעולם החמרי שמחוץ למוח הם חלק מן התהליכים והמצבים הנפשיים.
עמדת החיצוניות הנפשית-שכלית בלשון ובחברה (אקסטרנליזם סוציו-לינגוויסטי)


טיעונים בעניין גוף ונפש

עריכה