הגות הנפש/נושאים

<< לפרק הקודם (מילון מושגים)       | בחזרה לעמוד הראשי |       לפרק הבא (שאלות קיום המציאות והעצמי) >>

נושאים בדיון: תת סעיף של הספר הגות הנפש

  • שאלות הגוף והנפש - האם קיים שכל נפשי נפרד מהמוח. מהי הגדרתו וכיצד מוסברות התופעות הקרויות "נפשיות".


מפתח לשאר חלקי הספר עריכה

הערה: שמא להעביר לחלקים עם ניווט בין העמודים??

- האם קיימת מציאות שנויה (דואליזם) או אחודה (מוניזם)?
- כיצד הבינו את המציאות החמרית ואת השכלי הרגשי והתחושתי-נפשי בעת העתיקה?
- השאלה הקשה: מהי תחושת החוויה האישית וכיצד היא מוסברת?
- גישת המציאות השנויה והתחום הנפשי הנפרד.
- המצבים הנפשיים (החושים, התחושות, הרגשות, ההרהורים, החזיונות, התפישה, הבינה, והתת מודע)
- תחום הנפש בימינו והשתלשלותו:
- גישות של מציאות שנויה (דואליזם): גישת העצמים, הסברי המגע הגשמי-רוחני, סיבתיות
- גישות של מציאות אחודה (מוניזם): החמרנות, התנהגותנות, גישת התפקוד, והגישות על פי מדעי הטבע.
- הסברי החוויה השכלית נפשית
- תרגילי החשיבה: החדר של מרי, החדר הסיני, הזומבים, הסופר ספטרנים, ההזדהות עם עטלף