הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/טורים ומבחני התכנסות/מבחן המנה של ד'אלמבר

משפט

יהי טור חיובי.

  • אם הטור מתכנס.
  • אם או , הטור מתבדר.
הוכחה

נבחר מספר .

קיים כך שלכל מתקיים או . נציב את להיות וכו' באי־שוויון זה ונקבל:

באופן כללי, ניתן לקבל באינדוקציה כי לכל .

מתכנס כטור גאומטרי וחיובי עם מנה . אזי לפי מבחן ההשוואה מתכנס.

לכן מתכנס.

  • או

קיים כך שלכל מתקיים כי או .

אזי חיובית ומונוטונית עולה, לכן והטור מתבדר כיון שהתכנסות טור גוררת התכנסות הסדרה לאפס.