ויקעברית - העברית בהווה

זהו חלק א' של הויקיספר ויקעברית. חלק זה עוסק בשימור הלשון והחייאת העניין בעברית בהירה נהירה ושורשית אשר תפעל את פעולתה וידברו בה בפועל.

החלופון שהבאנו לכאן, הוא דף מקוון בעזרתו תוכלו להתבטא בבהירות בלי מלים קשות שמקורן בלעז בלתי מובן. החליפו מילה קשה בביטוי ברור קצר וקולע, גם אם היא בעלת שלוש מלים לעומת אחת בלועזית, ועדיין העברית תצא וידה על העליונה בקיצורה הנמרץ ובחסכנותה יחד עם עושרה ורוחב יריעתה.

אבדו לכם המילים? חפשו באוצר ובחלופון ושם תמצאו!

העברית בהווה - החייאת העברית הבהירה

עריכה

בשנים האחרונות (מאז שנות 1990) העברית הצחה הולכת ונעלמת, או מועלמת, מתוך חידלון מלומד. מחפשים כל הזמן תחדישים, שהם למעשה דרך להימנע משימוש בביטויי העברית הבהירה והברורה כפי שדיברו אותה בעבר. לפני שנציג את השערותינו בדבר התפתחות הלשון והכתב, אנו רוצים לעורר עניין ולהחיות את העברית השורשית ולהפעיל את הדיבור, דיבור ההולך ונסבל ומתואר - כלומר במקום שבעבר "דיברו" בפועל, כיום "יש דיבור" בתיאור.

יצאנו מהנחה שעדיף להתבטא בבהירות בעברית שורשית מאשר להכביר מילים לועזיות שמקורן לא מובן לדובר, וחלקן מתאים רק למקצוענים שהתמחו בתחום מסויים. אם נאמר מחצית הכדור במקום המיספרה, או לעג מר במקום אירוניה, הרי שנבהיר את דברינו, שיהיו ברורים ונהירים מיד עם אמירתם, ללא צורך בהסבר נוסף. אם נאמר "הוא הרכיב אותו כדי שיוכל לפרק אותו שוב" במקום לומר "זו פעולה רברסבילית", הרי שהפעלנו את השפה ולא הותרנו אותה עומדת סבילה, בלי מילות פועל, ובלי שורשים. ואם נכתוב "הוא הרכיבו כדי לפרקו" כתבנו את אותו הדבר בקיצור נמרץ, גם אם לא נדבר כך, ויצא הפסדנו בשכרנו: למרות שהשתמשנו ביותר מלים מאשר "זו פעולה רברסבילית" דיברנו בצורה בהירה יותר בגלל מילות הפעולה השורשיות הברורות פירק והרכיב, ואפילו קיצרנו משמעותית, בגלל מיעוט האותיות בגרסה הכתובה עם מילות הטיה.

המלחמה בתחדישים: אנו מכריזים בזאת על מלחמה בתחדישים. אנו קוראים לעם: תמכו בלשוננו השורשית! תמכו בפועל! דברו במשפטי פעולה, בהם מישהו עושה משהו ופועל בעולם. די למשפטי התיאור.

  1. עברילעברית #דבריבפועל